زنان کسب و کار و قوانین

زنان کسب و کار و قوانین

زنان، کسب و کار و قانون 2022 هشتمین گزارش از مجموعه مطالعات سالانه اندازه‌گیری میزان تاثیر قوانین و مقررات در 190 کشور جهان بر فرصت‌های اقتصادی زنان است.
این پروژه بر اساس هشت معیار که زنان در تعامل با قانون در زندگی و شغل خود با آن مواجه هستند، شکل گرفته است: پویایی، محل کار، دستمزد، ازدواج، وظایف والدین، کارآفرینی، دارایی و بازنشستگی. در میان چالش‌های توسعه‌ای که به طور نامتناسبی بر زنان تأثیر می‌گذارد، گزارش زنان، کسب و کار و قانون 2022، موانع مشارکت اقتصادی زنان را شناسایی کرده و به دنبال اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز است.
#پریسا_مطرانلویی#

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام