کتاب راهنما برای تسهیل‌گری در حوزه جذب سرمایه ‎گذاری مستقیم خارجی (با تاکید بر سرمایه‎ گذاری اقلیم)

کتاب راهنما  برای تسهیل‌گری در حوزه  جذب سرمایه ‎گذاری مستقیم خارجی (با تاکید بر سرمایه‎ گذاری اقلیم)

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 97.2
pdf download دریافت فایل کامل گزارش
QRCode

این گزارش، در واقع یک نوع مقاله سفید (White paper) است که به منظور درک مسائل مربوط به جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بیان راه حل‌های این حوزه توسط مجمع جهانی اقتصاد نگاشته شده است. نتایج این گزارش می‌تواند مورد توجه سیاست‌گذاران این حوزه به ویژه در زمینه تسهیل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی متمرکز بر آب و هوا قرار گیرد. در ادامه این گزارش نیز الزامات و چالش‌های ویژه‌ کشورهای نوظهور و در حال توسعه مورد بررسی قرار گرفته است.
عبدالرضا پناهی

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام