اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در جهت نیل به اهداف توسعه‌ای و به منظور بهره‌گیری از توان و ظرفیت بالقوه دانشگاه‌ها و تشویق دانشجویان به انجام تحقیقات و پروژه‌های كاربردی موردنیاز بخش اقتصاد كشور از پایان نامه‌های دانشجویان مقاطع دكتری و كارشناسی ارشد واجد شرایط حمایت می نماید. شناسایی و استفاده از ظرفیت و توانمندی دانشجویان مستعد و علاقمند، هدایت و بهره‌برداری از نتایج پایان نامه‌های تحصیلات تكمیلی در راستای حل مسائل بخش اقتصاد و بازرگانی و ارتقای اثر بخشی پایان نامه‌ها از مهمترین اهداف این طرح است.

:: دستورالعمل حمایت از پایان نامه های تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

:: تکمیل فرم آنلاین "درخواست حمایت از پایان نامه های دانشجوبی"

تاثیر متنوع سازی شرکتی بر عملکرد شرکت با تاکید بر نقش تعدیلگر محدودیت مالی

عنوان پایان نامه: ایمان چرخچی | وضعیت: پایان یافته | مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد | دانشگاه: آزاد اسلامی | سال: 1402

بهبود عملکرد متمرکزکننده های خورشیدی با بکارگیری مواد سرمایش تبخیری به منظور خنک سازی

عنوان پایان نامه: وحید نورمحمدی | وضعیت: پایان یافته | مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد | دانشگاه: تهران | سال:

طراحی مدل جامع استراتژیک بازاریابی مبتنی بر دیپلماسی اقتصادی

عنوان پایان نامه: احمد نیک بخت | وضعیت: در حال انجام | مدرک تحصیلی: دکتری | دانشگاه: آزاد اسلامی | سال: 1402

پایداری ناترازی مالي و بدهي عمومي در شرایط سیاست مالي نامتقارن در کشورهای منتخب

عنوان پایان نامه: زهرا فرج زاده | وضعیت: در حال انجام | مدرک تحصیلی: دکتری | دانشگاه: مازندران | سال: 1401

تاثیرصکوك بر کسرهاي دوقلو در کشورهاي منتخب

عنوان پایان نامه: سیده سهیلا میری لداری | وضعیت: پایان یافته | مدرک تحصیلی: دکتری | دانشگاه: مازندران | سال:

بررسی عملکرد یک سیستم پمپ حرارتی منبع زمینی ترکیبی با منبع خورشیدی به منظور تامین گرمایش و آب گرم مصرفی بخش خانگی

عنوان پایان نامه: سینا لشگری | وضعیت: پایان یافته | مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد | دانشگاه: تهران | سال:

بررسی پذیرش فناوری بلاکچین بر مدیریت ریسک عملیاتی و زنجیره تامین

عنوان پایان نامه: رضا بیاتی | وضعیت: پایان یافته | مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد | دانشگاه: آزاد اسلامی | سال:

مدلسازی عددی ديوار ترومب بهبوديافته با مواد تغييرفاز دهنده دوتايي

عنوان پایان نامه: مينو عسكری | وضعیت: در حال انجام | مدرک تحصیلی: دکتری | دانشگاه: تهران | سال:

بهینه سازی چند هدفه الگوی مصرف انرژی به منظور تأمین شرایط آسایش حرارتی و كاهش هزینه ها در یک ساختمان مسكونی

عنوان پایان نامه: رضا علی محمدی | وضعیت: پایان یافته | مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد | دانشگاه: تهران | سال:

انبارش و بازیابی اتوماتیک سطل های محتوی کالا در انبار های نسل 4.0 به وسیله ی ربات های همکار تحویل دهنده و جمع کننده

عنوان پایان نامه: یاسین صالحی | وضعیت: در حال انجام | مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد | دانشگاه: صنعتی امیرکبیر | سال: 1401

هنجارسازی بین‌الملل توسط نهادهای غیردولتی مالی بین‌المللی با تأکید بر مطالعه رویه نهادهای استانداردگذار

عنوان پایان نامه: پیمان حسنی | وضعیت: پایان یافته | مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد | دانشگاه: وزارت امور خارجه | سال:

ارائه مدل زنجیره تامین چندسطحی با در نظر گرفتن استراتژی های قیمت گذاری و بازاریابی مبتنی بر رویکرد قرارداد فروش

عنوان پایان نامه: محمد شیرانی | وضعیت: پایان یافته | مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد | دانشگاه: صنعتی شریف | سال:

تنش بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان و تاثیر آن بر کریدور شمال-جنوب

عنوان پایان نامه: حسین سلطانی | وضعیت: پایان یافته | مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد | دانشگاه: تهران | سال:

بهینه‌سازی پرتفولیو با بازده‌های پیش بینی‌شده به‌وسیله‌ی یادگیری و ماشین یادگیری عمیق

عنوان پایان نامه: فاطمه کافی موسوی | وضعیت: پایان یافته | مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد | دانشگاه: تهران | سال:

گذار در نظم بین المللی و منطقه گرایی: مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران

عنوان پایان نامه: میلاد مولایی پارده | وضعیت: در حال انجام | مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد | دانشگاه: تهران | سال: 1401

شناسایی ابعاد و مولفه‌های تاثیر دیپلماسی اقتصادی و تجاری بر برند ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان پایان نامه: امیرحسین عرب پور | وضعیت: پایان یافته | مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد | دانشگاه: امام صادق (ع) | سال:

تشخیص ناهنجاری در تصویر بر اساس یادگیری عمیق

عنوان پایان نامه: آرش لگزیان | وضعیت: پایان یافته | مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد | دانشگاه: صنعتی شریف | سال:

مساله زمانبندی در سیستم‌ تولیدی با قابلیت بازپیکربندی و محدویت دسترسی به ماشین‌ها

عنوان پایان نامه: زهرا مهدی زاده ثمرین | وضعیت: پایان یافته | مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد | دانشگاه: تهران | سال:

بررسی مدل‌های قیمت‌گذاری اختیار معامله: مطالعه موردی معاملات اختیار بورس تهران

عنوان پایان نامه: هادی مرادی نیک | وضعیت: پایان یافته | مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد | دانشگاه: تهران | سال:

آسیب شناسی نظام برنامه‌ریزی آمایش‌سرزمین در ایران

عنوان پایان نامه: فاطمه کهکی | وضعیت: پایان یافته | مدرک تحصیلی: دکتری | دانشگاه: تهران | سال:

بهینه‌سازی چندهدفه برای مسئله یکپارچه زمانبندی اتاق عمل و پرسنل جراحی در یک بیمارستان بزرگ

عنوان پایان نامه: بهناز سلیمی | وضعیت: پایان یافته | مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد | دانشگاه: تهران | سال:

تهیه سامانه تراپوستی داروی ضد درد در چسب با استفاده از نانوذرات هسته/پوسته پلی‌سیلسسکیوکسان/ اکریلیک

عنوان پایان نامه: ایمان حبیب اللهی | وضعیت: پایان یافته | مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد | دانشگاه: تربیت مدرس | سال:

تهیه چسب فشارحساس پاسخ‌ده به مغناطیس با استفاده از نانوذرات هسته/پوسته اکسید آهن/ اکریلیک

عنوان پایان نامه: امیر پرواز | وضعیت: در حال انجام | مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد | دانشگاه: تربیت مدرس | سال: 1400

طراحی و پیاده سازی روشی برای بهینه سازی کارآیی شبکه لورا به ویژه کاهش توان مصرفی

عنوان پایان نامه: سعید حقیقی پور | وضعیت: پایان یافته | مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد | دانشگاه: صنعتی شریف | سال:

طراحی شبکه زنجیره تأمین تاب آور و پایدار واکسن

عنوان پایان نامه: احسان ترشیزی | وضعیت: پایان یافته | مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد | دانشگاه: تهران | سال:

طراحي پايدار و تاب‌آور زنجيره‌تأمين انرژي تجديدپذير مبتني بر پسماندهاي شهري

عنوان پایان نامه: مرتضی گفتی | وضعیت: پایان یافته | مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد | دانشگاه: تهران | سال:

مطالعه رفتار بتن آسفالتی بازیافتی (RAP) به عنوان زیربالاست خطوط ریلی

عنوان پایان نامه: سیدالیاس هاشمیان | وضعیت: در حال انجام | مدرک تحصیلی: دکتری | دانشگاه: صنعتی امیرکبیر | سال:

تأثير حضور نانوذرات گرافن اکساید پيوند خورده با پلي اتيلن گلایکول بر مورفولوژي زیرلایه تهيه شده به روش جدایي فازي و کارایي غشاي فيلم نازک کامپوزیتي پلي آميدي نهایي در فرایند اُسمز مستقيم

عنوان پایان نامه: ترنم قنبری | وضعیت: پایان یافته | مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد | دانشگاه: تربیت مدرس | سال:

بررسی تاثیر عنصر استرانسیم و عملیات ترمومکانیکی بر ریزساختار و خواص خوردگی نانوکامپوزیت شیشه-نانوبلور ایجاد شده به روش انجماد سریع در آلیاژ Mg-Zn-Ca

عنوان پایان نامه: سعیده نقدعلی | وضعیت: در حال انجام | مدرک تحصیلی: دکتری | دانشگاه: علم و صنعت ایران | سال:

بررسی عوامل موثر بر توسعه قابلیت های تجارت الکترونیک در صادرات بنگاه به بنگاه (مورد مطالعه: شرکتهای صادر کننده خرمای ایران)

عنوان پایان نامه: بردیا حسن بیک | وضعیت: پایان یافته | مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد | دانشگاه: علامه طباطبایی | سال:

امکان‌سنجی کاربرد هوش مصنوعی در حل و فصل اختلافات تجاری به عنوان داور

عنوان پایان نامه: فرزاد مظهری | وضعیت: پایان یافته | مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد | دانشگاه: پردیس فارابی دانشگاه تهران | سال:

ارزیابی آثار روش‌های تامین مالی کسری بودجه دولت بر متغیرهای کلان و رفاه اقتصادی: رویکرد الگوی DSGE

عنوان پایان نامه: سمانه جواهردهی | وضعیت: در حال انجام | مدرک تحصیلی: دکتری | دانشگاه: شهید بهشتی | سال:

ردیابی مولکولی مقاومت Zymoseptoria tritici نسبت به قارچ کش پروپیکونازول در ایران

عنوان پایان نامه: آذر اصفهانی | وضعیت: پایان یافته | مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد | دانشگاه: تهران | سال:

تحلیل عوامل موثر بر بهره برداری نفت در کشورهای صادرکننده نفت

عنوان پایان نامه: مینا عیسوند جهانبخشی | وضعیت: پایان یافته | مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد | دانشگاه: علامه طباطبایی | سال:

طراحی و تبیین الگوی اثرات کشور مبدا بر قصد خرید مصرف کننده ایرانی در بازار لوازم خانگی

عنوان پایان نامه: مهدیه فیضی | وضعیت: پایان یافته | مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد | دانشگاه: خوارزمی | سال:

عوامل بهبود اعتماد مصرف‌کنندگان به مواد غذایی ارگانیک در شبکه‌های اجتماعی با رویکرد ایجاد محتواهای معتبر

عنوان پایان نامه: احسان تشکری | وضعیت: پایان یافته | مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد | دانشگاه: علم و صنعت | سال:

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل کلیدی موفقیت در کسب‌وکارهای مبتنی بر پلتفرم (اقتصاد مشارکتی)

عنوان پایان نامه: رضا قوامی‌پور کومله | وضعیت: پایان یافته | مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد | دانشگاه: علم و صنعت ایران | سال:

تحلیل الگوهای زمانی-مکانی خشکسالی های ایران در ارتباط با گردش جو

عنوان پایان نامه: سوسن حیدری | وضعیت: در حال انجام | مدرک تحصیلی: دکتری | دانشگاه: تهران | سال:

ریسک‌های سیستمی نظام مالی، سیاست‌های احتیاطی و پیامدها رویکرد الگوی کلان خرد با تاکید بر تامین مالی مبتنی بر خلق پول و بازار بین بانکی

عنوان پایان نامه: مسعود عبدالهی | وضعیت: در حال انجام | مدرک تحصیلی: دکتری | دانشگاه: شهید بهشتی | سال:

بررسی نحوه تاثیرگذاری رشد اجزای منابع نقدینگی بر بخش واقعی و اسمی اقتصاد ایران: شواهدی از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE )

عنوان پایان نامه: احمد بختیاری | وضعیت: پایان یافته | مدرک تحصیلی: دکتری | دانشگاه: شهید بهشتی | سال:

بررسی سیستمی اثرات پاندمی کرونا بر روی تولید ناخالص داخلی ایران : مدل سازی ساختاری تشریحی(ISM)

عنوان پایان نامه: جواد صرف جو کسمائي | وضعیت: پایان یافته | مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد | دانشگاه: شهید بهشتی | سال:

اعلانات سود نقدی و دینامیک قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان پایان نامه: سیده فرزانه ناصری | وضعیت: پایان یافته | مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد | دانشگاه: تهران | سال:

تاثیر تعاملی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، کیفیت نهادی و منابع طبیعی بر رشد اقتصادی بر اساس مدل پانل پویا

عنوان پایان نامه: علی خدابنده لوراد | وضعیت: پایان یافته | مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد | دانشگاه: علامه طباطبایی | سال:

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بین المللی شدن شرکت‌های فعال در حوزه استخراج مواد اولیه(مورد مطالعه صنعت سنگ)

عنوان پایان نامه: حسن اشراقی | وضعیت: پایان یافته | مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد | دانشگاه: تربیت مدرس | سال:

اثربادهای همدید مقیاس برتهویه هوای شهرتهران

عنوان پایان نامه: فاطمه امجدیان | وضعیت: در حال انجام | مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد | دانشگاه: تهران | سال:

تحلیل ظرفیت های محیطی در گردشگری پایدار با رویکرد متنوع سازی بازار گردشگری در شهرستان ری

عنوان پایان نامه: حسین باقری وظیفه خوران | وضعیت: پایان یافته | مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد | دانشگاه: تهران | سال:

بررسی شیوه های کار آفرینی در سایت‌های باستان شناسی ایران

عنوان پایان نامه: پیمان بهرامی | وضعیت: پایان یافته | مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد | دانشگاه: تهران | سال:

طراحی مدل شایستگی برای کارآفرینان کسب و کارهای فناور نوپا

عنوان پایان نامه: ازاده سلیمانی نژاد | وضعیت: در حال انجام | مدرک تحصیلی: دکتری | دانشگاه: پردیس فارابی دانشگاه تهران | سال:

طراحی مدل سنجش آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در ارایه سرویس های تولید ابری

عنوان پایان نامه: نیما ملایی | وضعیت: در حال انجام | مدرک تحصیلی: دکتری | دانشگاه: آزاد اسلامی | سال:

طراحی راهبردهای تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط بر اساس عرضه اولیه سکه (ICO)

عنوان پایان نامه: سینا سروی | وضعیت: پایان یافته | مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد | دانشگاه: امام صادق ع | سال: