وضعیت یارانه انرژی در جهان

نوع گزارش: وضعیت یارانه انرژی در جهان | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/08/18

وضعیت اقتصاد کشورهای OECD در پایان سال 2020

نوع گزارش: وضعیت اقتصاد کشورهای OECD در پایان سال 2020 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/12/12

دهه 2020، دهه تشدید عدم قطعیت‏ ها

نوع گزارش: دهه 2020، دهه تشدید عدم قطعیت‏ ها | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1399/12/06

وضعیت تولید فولاد طی 11 ماهه نخست 2020

نوع گزارش: وضعیت تولید فولاد طی 11 ماهه نخست 2020 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/10/07

رقابت ‏پذیری جهانی (براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد)

نوع گزارش: رقابت ‏پذیری جهانی (براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد) | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1399/10/07

تجارت کالایی ایران با اتحادیه اروپا طی ده ماهه سال 2020

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران با اتحادیه اروپا طی ده ماهه سال 2020 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/10/02

تجارت کالایی ایران و ترکیه طی 9 ماهه نخست 2020

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران و ترکیه طی 9 ماهه نخست 2020 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/09/01

تجارت ایران با اتحادیه اروپا طی 9 ماهه منتهی به سپتامبر 2020

نوع گزارش: تجارت ایران با اتحادیه اروپا طی 9 ماهه منتهی به سپتامبر 2020 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1399/08/28

سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیمه نخست 2020

نوع گزارش: سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیمه نخست 2020 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/08/12

تولید صنعتی جهان در فصل دوم 2020

نوع گزارش: تولید صنعتی جهان در فصل دوم 2020 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/08/10

مبادلات تجاری ایران و ترکیه در 8 ماهه 2020

نوع گزارش: مبادلات تجاری ایران و ترکیه در 8 ماهه 2020 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1399/07/30

تجارت کالایی ایران با اتحادیه اروپا طی هشت ماهه سال 2020

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران با اتحادیه اروپا طی هشت ماهه سال 2020 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/07/30

چشم‏ انداز اقتصاد جهان بر اساس گزارش اکتبر 2020 صندوق بین‏ المللی پول

نوع گزارش: چشم‏ انداز اقتصاد جهان بر اساس گزارش اکتبر 2020 صندوق بین‏ المللی پول | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/07/23

خلاصه وضعیت متغیرهای اقتصادی ایران بر اساس گزارش اکتبر 2020 صندوق بین‏ المللی پول

نوع گزارش: خلاصه وضعیت متغیرهای اقتصادی ایران بر اساس گزارش اکتبر 2020 صندوق بین‏ المللی پول | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1399/07/23

تجارت کالایی ایران با اتحادیه اروپا طی هفت ماهه سال 2020

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران با اتحادیه اروپا طی هفت ماهه سال 2020 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1399/07/02

شاخص نوآوری جهانی2020

نوع گزارش: شاخص نوآوری جهانی2020 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1399/06/26

کووید-19 چگونه جهان را تغییر داده است

نوع گزارش: کووید-19 چگونه جهان را تغییر داده است | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1399/06/26

افت قابل توجه جذب گردشگری خارجی ترکیه

نوع گزارش: افت قابل توجه جذب گردشگری خارجی ترکیه | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1399/06/10

اینفوگرافیک جریان ورودی سرمایه ‏گذاری مستقیم خارجی در فصل نخست سال 2020

نوع گزارش: اینفوگرافیک جریان ورودی سرمایه ‏گذاری مستقیم خارجی در فصل نخست سال 2020 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/06/05

اینفوگرافیک وضعیت تولید فولاد خام طی نیمه نخست 2020

نوع گزارش: اینفوگرافیک وضعیت تولید فولاد خام طی نیمه نخست 2020 | تهیه کننده: طاهره کریمی دستنایی | تاریخ انتشار: 1399/05/04

تولیدات صنعتی جهان در فصل اول 2020

نوع گزارش: تولیدات صنعتی جهان در فصل اول 2020 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/04/15

تجارت کالایی ایران و اتحادیه اروپا در فصل نخست 2020

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران و اتحادیه اروپا در فصل نخست 2020 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/04/01

Economic outlook of Iran in 2020

نوع گزارش: Economic outlook of Iran in 2020 | تهیه کننده: Mahsa Rajabi Nejad | تاریخ انتشار: 1399/03/13

شاخص جهانی بهای مواد غذایی در آوریل 2020

نوع گزارش: شاخص جهانی بهای مواد غذایی در آوریل 2020 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1399/03/03

افت تولید صنعتی اتحادیه اروپا طی دو ماهه نخست 2020

نوع گزارش: افت تولید صنعتی اتحادیه اروپا طی دو ماهه نخست 2020 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/02/23

چشم ‏انداز استمرار رکودتورمی در اقتصاد ایران

نوع گزارش: چشم ‏انداز استمرار رکودتورمی در اقتصاد ایران | تهیه کننده: طاهره کریمی دستنایی | تاریخ انتشار: 1399/02/08

چشم انداز اقتصاد ایران و جهان (بر اساس گزارش آوریل 2020 صندوق بین ‏المللی پول)

نوع گزارش: چشم انداز اقتصاد ایران و جهان (بر اساس گزارش آوریل 2020 صندوق بین ‏المللی پول) | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1399/01/26

چشم انداز رشد آسیای درحال توسعه

نوع گزارش: چشم انداز رشد آسیای درحال توسعه | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1399/01/15

مقایسه تجارت کالایی ایران و ترکیه با اتحادیه اروپا- ژانویه 2018 الی ژانویه 2020

نوع گزارش: مقایسه تجارت کالایی ایران و ترکیه با اتحادیه اروپا- ژانویه 2018 الی ژانویه 2020 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1399/01/10

استمرار روند کاهشی بهای نفت خام در جهان

نوع گزارش: استمرار روند کاهشی بهای نفت خام در جهان | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1399/01/09

دلایل کاهش سودآوری و بازده سرمایه بنگاه های بزرگ آسیایی

نوع گزارش: دلایل کاهش سودآوری و بازده سرمایه بنگاه های بزرگ آسیایی | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1398/11/20

10 رویکرد مورد نیاز تنظیم ‏گرها در سال 2020 (براساس گزارشی از مجمع جهانی اقتصاد)

نوع گزارش: 10 رویکرد مورد نیاز تنظیم ‏گرها در سال 2020 (براساس گزارشی از مجمع جهانی اقتصاد) | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1398/11/20

ازدیاد جمعیت یا تلاش برای شکوفایی پتانسیل جامعه

نوع گزارش: ازدیاد جمعیت یا تلاش برای شکوفایی پتانسیل جامعه | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1398/11/20

آسیا و تحولات آینده آن در 2020

نوع گزارش: آسیا و تحولات آینده آن در 2020 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1398/11/08

ثباتی موقت یا بهبودی کند؟

نوع گزارش: ثباتی موقت یا بهبودی کند؟ | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1398/11/01

نشست 2020 داووس؛ ذینفعان جهانی پایدار و فراگیر

نوع گزارش: نشست 2020 داووس؛ ذینفعان جهانی پایدار و فراگیر | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1398/10/30

ده پیش‏ بینی اقتصادی مهم برای سال 2020

نوع گزارش: ده پیش‏ بینی اقتصادی مهم برای سال 2020 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1398/10/14