ایران؛ رتبه 10در میان تولیدکنندگان برتر فولاد جهان

نوع گزارش: ایران؛ رتبه 10در میان تولیدکنندگان برتر فولاد جهان | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1402/06/14

شاخص جهانی حاکمیت قانون 2022

نوع گزارش: شاخص جهانی حاکمیت قانون 2022 | تهیه کننده: فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1401/09/21

تولیدات صنعتی جهان در فصل دوم 2022

نوع گزارش: تولیدات صنعتی جهان در فصل دوم 2022 | تهیه کننده: فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1401/08/11

چشم انداز اقتصاد جهان از منظر صندوق بین المللی پول

نوع گزارش: چشم انداز اقتصاد جهان از منظر صندوق بین المللی پول | تهیه کننده: فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1401/08/03

چشم انداز اقتصاد ایران

نوع گزارش: چشم انداز اقتصاد ایران | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/07/30

سرمایه ‏گذاری مستقیم خارجی فصل نخست 2022

نوع گزارش: سرمایه ‏گذاری مستقیم خارجی فصل نخست 2022 | تهیه کننده: علی اکبر ریاحی | تاریخ انتشار: 1401/06/15

شاخص زیست‏ پذیری در محیط‏ های شهری سال 2022

نوع گزارش: شاخص زیست‏ پذیری در محیط‏ های شهری سال 2022 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1401/06/13

تجارت ایران و هند طی نیمه نخست 2022

نوع گزارش: تجارت ایران و هند طی نیمه نخست 2022 | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/05/31

وضعیت شاخص شکاف جنسیتی سال 2022 در ایران و جهان

نوع گزارش: وضعیت شاخص شکاف جنسیتی سال 2022 در ایران و جهان | تهیه کننده: عاطفه قاسمیان | تاریخ انتشار: 1401/05/24

تجارت کالایی ایران با اتحادیه اروپا- فصل نخست 2022

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران با اتحادیه اروپا- فصل نخست 2022 | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/03/02

چهار عامل اثرگذار بر چشم انداز تورم

نوع گزارش: چهار عامل اثرگذار بر چشم انداز تورم | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1401/02/20

چشم انداز بازار کار در سال 2022

نوع گزارش: چشم انداز بازار کار در سال 2022 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1401/02/07

تغییر الگوهای تجاری جهان در سال 2022

نوع گزارش: تغییر الگوهای تجاری جهان در سال 2022 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/12/03

World Economic Outlook 2022 (updated January 2022 by IMF)

نوع گزارش: World Economic Outlook 2022 (updated January 2022 by IMF) | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/11/10

بهبود نسبی انتظارات جوامع برای سال 2022

نوع گزارش: بهبود نسبی انتظارات جوامع برای سال 2022 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/10/12

بزرگترین موافقت‏نامه تجارت آزاد میان 15 کشور جهان

نوع گزارش: بزرگترین موافقت‏نامه تجارت آزاد میان 15 کشور جهان | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/10/11

چشم ‏انداز منطقه منا 2022

نوع گزارش: چشم ‏انداز منطقه منا 2022 | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1400/10/06

چشم انداز رشد و تورم جهان و ایران

نوع گزارش: چشم انداز رشد و تورم جهان و ایران | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/07/21

چشم انداز بازار کالاهای اساسی تا سال 2022

نوع گزارش: چشم انداز بازار کالاهای اساسی تا سال 2022 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1399/10/30