چشم انداز اقتصاد ایران و جهان (بر اساس گزارش آوریل 2020 صندوق بین ‏المللی پول)

چشم انداز اقتصاد ایران و جهان (بر اساس گزارش آوریل 2020 صندوق بین ‏المللی پول)

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 1.1 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش
QRCode

پیامدهای شیوع ویروس کووید-19 بر اقتصاد جهان
• تجربه بدترین رکود اقتصادی جهان در سال 2020 با نرخ رشد منفی 3% (نرخ رشد اقتصادی در زمان رکود سال 2009، منفی 0.1%)
• برآورد تحمیل 9 تریلیون دلار هزینه خسارت بر اقتصاد جهان طی سال‏های 2020 و 2021
• تجربه مشترک رکود هم در اقتصادهای پیشرفته(با نرخ رشد منفی 6.1%) و هم اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور (با نرخ رشد منفی 1%)
• نرخ رشد اقتصادی چین و هند در سال 2020 هر دو مثبت و به ترتیب برابر با 1.2% و 1.9%
• انتظار رشد اقتصادی منفی 6.1% برای ایران در سال 2020 بعد از دو سال متوالی تجربه رکود با نرخ رشد منفی 5.7% در سال 2018 و رشد منفی 7.6% در سال 2019 ‏
• پیش ‏بینی خروج اقتصاد جهان از رکود در سال 2021 و رسیدن به نرخ رشد 5.8% (اقتصادهای پیشرفته، 4.5% و اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور، 6.6%)

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام