پیامدهای تحریم در بروز فساد

پیامدهای تحریم در بروز فساد

بر اساس تعاریف سازمان بین المللی شفافیت، فساد یعنی سوء استفاده از قدرت عمومی برای کسب منفعت خصوصی. در واقع، فساد مجموعه ‏ای از مشکلات نهادی است که رفع آن مستلزم اصلاحات نهادی است. انحصار و رشوه خواری دو عامل اصلی عادی شدن فساد در اقتصادهاست. تحریم های اقتصادی می تواند از طرق مختلف منجر به افزایش انحصار، افزایش صلاحدید و اختیارات مسئولان برای تفسیر و اجرای قوانین و عدم پاسخگویی شفاف بخش عمومی شود که در نهایت، بر اساس فرمول رابرت کلیتگارد (1988) ایجاد یا افزایش فساد را به دنبال خواهد داشت.

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام