برخی اخبارمنتخب اقتصادی از جهان طی هفته منتهی به 6 دی 1398

برخی اخبارمنتخب اقتصادی از جهان طی هفته منتهی به 6 دی  1398

●مطالعه این گزارش به طور متوسط 15.8 دقیقه زمان می برد.

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام