چشم انداز اقتصاد ایران از نگاه بانک جهانی

چشم انداز اقتصاد ایران از نگاه بانک جهانی

مطابق پیش‏ بینی ‏های بانک جهانی، در سال 1398، اقتصاد ایران برای دومین سال متوالی رکود را تجربه خواهد کرد و به دلیل شوک ‏های خارجی ناشی از تولید نفت و گاز، حدود 8.7 درصد کوچک‏تر خواهد شد. همچنین طی دو سال آینده، اقتصاد ایران با افزایش رکود و تورم، استمرار کاهش ارزش پول ملی، افزایش هزینه‏ های دولت و محدودتر شدن توان بانک‏ ها در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی به دلیل مشکلات ساختاری و چالش ‏های نقدینگی مواجه خواهد بود.
● مطالعه این گزارش، به طور متوسط 8.1 دقیقه زمان می برد.
مهسا رجبی نژاد

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام