نگاهی به آمار تجارت بین‏ المللی کالایی اقتصادهای گروه 20 در فصل دوم 2019

نگاهی به آمار تجارت بین‏ المللی کالایی اقتصادهای گروه 20 در فصل دوم 2019

صادرات و واردات اقتصادهای 20G در فصل دوم ۲۰۱۹ نسبت به فصل اول 2019، به ترتیب به میزان 1.9 درصد و 0.9 درصد کاهش یافته، درحالی که نسبت به فصل دوم ۲۰۱۸، صادرات 2.9 درصد کاهش و واردات هم 3 درصد افت کرده است.
در این فصل نسبت به مقدار مشابه سال گذشته بیشترین رشد صادرات مربوط به کشورهای استرالیا، آرژانتین و مکزیک به ترتیب با 9.8 درصد، 7.6 درصد و 5.3 درصد بوده و در سایر کشورهای گروه 20 صادرات با رشد کندی همراه بوده است. رشد واردات نیز در بازه مذکور تنها در دو کشور آمریکا و برزیل به ترتیب با 0.5 درصد و 0.7 مثبت بوده و سایر کشورها رشد منفی را تجربه کرده ‏اند.
● مطالعه این گزارش، به طور متوسط 5.6 دقیقه زمان می برد.
مهسا رجبی نژاد

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام