اخبارمنتخب اقتصادی از کشورهای جهان در هفته اول مهر 1398

اخبارمنتخب اقتصادی از کشورهای جهان در هفته اول مهر 1398

● مطالعه این گزارش، به طور متوسط 9.3 دقیقه زمان می برد.

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام