جایگاه ایران در شاخص رقابت پذیری سفر و گردشگری 2019

جایگاه ایران در شاخص رقابت پذیری سفر و گردشگری 2019

ایران در سال 2019 با کسب جایگاه 89 ام در شاخص رقابت‏ پذیری سفر و گردشگری جهان نسبت به سال 2017 با صعود 4 پله‎ای مواجه شده است. این بهبود حاصل افزایش رتبه ایران در بیشتر مولفه‎ها و معیارهای شاخص رقابت ‏پذیری سفر و گردشگری در سال 2019 بوده است. در میان معیارهای 14 گانه شاخص رقابت ‏پذیری سفر و گردشگری سال 2019، ایران در معیار رقابت‏ پذیری قیمت‎ها در میان 140 کشور رتبه اول را بدست آورده است. بیشترین بهبود رتبه ایران در شاخص مذکور نیز مربوط به معیارهای زیرساخت‏ های ICT و پایداری محیطی با صعود 15 و 13 ‏ پله‏ ای در سال 2019 نسبت به سال 2017 بوده است. بدترین رتبه ایران در شاخص رقابت‏ پذیری سفر و گردشگری نیز متعلق به معیار محیط کسب و کار است که رتبه ایران در سال 2019 نسبت به سال 2017، 42 پله تنزل یافته است. گزارش حاضر با استفاده از اطلاعات آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد از سفر و گردشگری در جهان-که هر دو سال یکبار منتشر می ‏شود- به بررسی جایگاه ایران در جهان و خاورمیانه و مقایسه آن با سال 2017 پرداخته است.
● مطالعه این گزارش به طور متوسط 11.6 دقیقه زمان می برد.
طاهره کریمی دستنایی

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام