تجارت کالایی ایران در مرداد 1398

تجارت کالایی ایران در مرداد 1398

در مرداد ماه 1398، ارزش صادرات کالای بدون نفت خام ایران به 3.2 میلیارد دلار رسیده است. اگرچه این رقم نسبت به تیر 1398 حدود 3.2 درصد رشد داشته، اما از متوسط صادرات ماهانه در سال 1397 (حدود 3.7 میلیارد دلار) پایین ‏تر است و نسبت به مرداد 1397، تقریباً با کاهش 16 درصدی همراه بوده است. ارزش واردات کالایی کشوردر مرداد 1398 نیز حدود 3.4 میلیارد دلار بوده که نسبت به مرداد 1397 با کاهش 8.1 درصدی و نسبت به تیر 1398 با افت 15 درصدی همراه بوده است. این رقم از متوسط واردات ماهانه سال 1397 (حدود 3.5 میلیارد دلار) پایین‏ تر است. واردات کشور در مرداد 1398، به لحاظ وزنی با کاهش تقریباً 23.4 درصدی نسبت به ماه قبل همراه بوده و به 2.3 میلیون تن رسیده است. این رقم در مقایسه با مرداد 1397، حدود 4.2 درصد کاهش داشته است. همواره میزان صادرات کالایی ایران از میزان واردات بیشتر بوده و هست که با توجه به رویه عکس این موضوع در مقایسه ارزشی واردات و صادرات، مشخص می‏شود همچنان بخش اعظم صادرات کشور متکی به صادرات اقلام اولیه یا با ارزش افزوده کمی است که از میانگین قیمت کمتری برخوردارند.
● مطالعه این گزارش، به طور متوسط 3.1 دقیقه زمان می برد.

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام