تشدید معکوس شدن منحنی بازده اوراق قرضه امریکا در آگوست 2019

تشدید معکوس شدن منحنی بازده اوراق قرضه امریکا در آگوست 2019

روز سه شنبه 27 آگوست 2019 برابر با 5 شهریور 1398، نرخ بازدهی اوراق قرضه 10 ساله امریکا در برابر نرخ بازدهی اوراق قرضه دوساله به کمترین رقم خود از سال 2007 تاکنون رسید. در این روز نرخ بازدهی اوراق دوساله که حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات سیاست‏های فدرال رزرو امریکا دارد، به 1.526 درصد رسید که 0.05 واحد از نرخ بازده اوراق ده ساله بالاتر است. این پدیده یعنی بالاتر شدن نرخ بازدهی اوراق کوتاه مدت از نرخ بازدهی اوراق بلندمدت، تحت عنوان معکوس شدن منحنی بازده اوراق نامیده می‏ شود , از سوی فعالان بازار به عنوان پیش ‏آگهی مهم بروز رکود تلقی می‏ شود.
● مطالعه این گزارش به طور متوسط 6.4 دقیقه زمان می برد.

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام