معاملات مسکن استان تهران در چهارماهه نخست سال 1398

معاملات مسکن استان تهران در چهارماهه نخست سال 1398

در چهارماهه نخست سال 1398 ، 26.3 هزار واحد مسکونی در سطح شهر تهران با متوسط قیمت هر متر مربع 12.6 میلیون
تومان معامله شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل تعداد معاملات مسکن 50 درصد کاهش و قیمت هر مترمربع واحد
مسکونی معامله شده حدود 102 درصد (دوبرابر) افزایش یافته است. با این حال، سهم تعداد معاملات با ارزش بیش از 2
میلیارد تومان در هر واحد مسکونی، از 6.2 درصد در تیرماه 1397 به حدود 17 درصد در تیرماه 1398 رسیده است. گزارش
حاضر به بررسی تحولات چهارماهه نخست سال 1398 در بخش مسکن شهر تهران می پردازد./ استفاده از این گزارش با ذکر منبع مجاز است./ مطالعه این گزارش به طور متوسط 5.4 دقیقه زمان می برد.
طاهره کریمی دستنایی

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام