تجارت کالایی در فروردین ماه 1398

تجارت کالایی در فروردین ماه 1398

در فروردین ماه سال 1398، 8.5 میلیون تن کالای بدون نفت خام به ارزش 2.5 میلیارد دلار صادر و در مقابل 2.1 میلیون تن به ارزش 2.3 میلیارد دلار کالا وارد کشور شده است. ارزش صادرات ایران در ماه مذکور، نسبت به مدت مشابه سال 1397، کاهش حدود 18.2 درصدی و ارزش واردات نیز کاهش حدود 7.6 درصدی داشته است. در گزارش حاضر ضمن پرداختن به بررسی روند ماهانه تجارت ایران طی یک سال منتهی به فرردین 1398، کالاهای عمده تجاری، مقاصد و مبادی مهم صادراتی و وارداتی نیز مورد بررسی قرار می گیرند.

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام