توقف روند صعودی معاملات ضمن استمرار روند صعودی میانگین قیمت در بازار مسکن شهر تهران طی فروردین ماه 1398

توقف روند صعودی معاملات ضمن استمرار روند صعودی میانگین قیمت در بازار  مسکن شهر تهران طی فروردین ماه 1398

در فروردین 1398، تعداد 3423 معامله واحد مسکونی با میانگین قیمت تقریبی هر متر مربع 11.3 میلیون تومان در سطح شهر تهران انجام شده که نسبت به اسفند ماه 1397، از حیث تعداد معامله با 73 درصد کاهش ولی از لحاظ میانگین قیمت هر متر مربع با 2.1 درصد افزایش همراه بوده است.
اگرچه در فروردین 1398 تعداد معاملات مسکن شهر تهران به پایین ‏ترین سطح خود طی یک سال اخیر رسیده، اما متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی همچنان در حال افزایش است؛ هر چند از سرعت رشد آن در مقایسه با اسفند 1397 کاسته شده است.

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام