ارتقای عملکرد نظام مالیاتی با تکیه بر فناوری‏ های نسل چهارم صنعت

ارتقای عملکرد نظام مالیاتی با تکیه بر فناوری‏ های نسل چهارم صنعت

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 45 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش
QRCode

آدام اسمیت، چهار اصل عدالت، مشخص بودن مالیات، سهولت در وصول مالیات و صرفه‏ جویی را به‏ عنوان داده و چهار معیار توزیع عادلانه بار مالیات‏ ها، ساختار روشن مالیات ‏ها، بهینه‏ سازی مالیات و تبیین شرایط رضایت افراد در اخذ مالیات ‏ها را به ‏عنوان ستاده یک نظام مالیاتی مطلوب تلقی کرده است. نظام مالیاتی هوشمند، با بهره‏ گیری موثر و کارآمد از ظرفیت‏ فناوری‏ های مدرن و هوشمند، امکان دسترسی به داده‏ های با کیفیت از تمام فعالیت‏ های اقتصادی مودیان را داشته و با اشراف کامل و رصد دقیق فعالان اقتصادی، منجر به تحقق چهار اصل و چهار معیار آدام اسمیت می‏ شود. به‏ طور کلی و با استناد به تعاریف بین ‏المللی، نظام مالیاتی هوشمند، نظامی یکپارچه، داده‏ مبنا، مبتنی بر فناوری‏ های نوین هوشمند است و دربرگیرنده ویژگی‏ هایی است که در آن کارایی و عدالت نظام مالیاتی، رضایت ذینفعان، شفاف‏ سازی رویدادهای مالی و مالیاتی و تامین اعتبارات هزین ه‏ای بودجه عمومی کشور به واقعیت می‏ پیوندد. با توجه به اهمیت شناسایی نظام مالیاتی هوشمند در عصر انقلاب صنعتی چهارم، در این گزارش ضمن نگاهی بر نظام مالیاتی هوشمند و اجزای آن، فناوری‏ های نوین به‏ کارگرفته شده در یک نظام مالیاتی هوشمند و مزایای آن‏ مورد بررسی قرار گرفته است.


فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام