اقتصادسنج (شماره 2)

اقتصادسنج (شماره 2)

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 39 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش
QRCode

معاونت بررسی های اقتصادی، در دومین ماهنامه اقتصادسنج با نگاهی به برجسته ترین پیش بینی های منتشر شده از سوی نهادهای مالی و بین المللی معتبر کوشیده است تا ضمن ارائه دورنمایی از اقتصاد جهان در سال جاری میلادی، مهم‌ترین شاخص های کلان اقتصادی به ویژه در کشورها و مناطق پیرامونی ایران را نیز بررسی کرده و درنهایت افقی از اقتصاد ایران در سال آینده و همچنین چشم اندازی از روندهای اقتصادی استان تهران را ترسیم کند

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام