مروری بر اقتصاد صنایع فرهنگی (با تاکید بر صنعت سینما)

مروری بر  اقتصاد صنایع فرهنگی (با تاکید بر صنعت سینما)

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 27 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش
QRCode

گزارش حاضر ضمن واکاوی اجتماعی- اقتصادی مقوله صنعت سینما در ایران، نشان می دهد به‌ طور کل مصرف فرهنگی به عنوان تابعی از درآمد سرانه در دهک های مختلف کشور طی ده سال گذشته (غیر از دهک سوم که متاثر از بهبود وضعیت توجه سازمان ها به اوقات فراغت و تفریح کارکنان بوده) ، روندی کاهشی را طی کرده است که به مفهوم از دست رفتن فرصت درآمدزایی در صنعت سینما نیز می باشد و چنانچه سهم هزینه سالانه بابت تفریحات، سرگرمی ها و خدمات فرهنگی کشور 0.01 افزایش یابد، مقدار تقاضای محصولات سینمایی در ایران 4.6% افزایش خواهد یافت .
شراره کامرانی

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام