تسهیل تجارت با استفاده از ابزارهای دیجیتال

تسهیل تجارت با استفاده از ابزارهای دیجیتال

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 31.1 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش
QRCode

در حال حاضر، جهان درحال گذار از يك دوره صنعتي متكي بر منابع طبيعي به سوي يك دوره متكي بر دانش مبتني بر مهارت‏ ها، آموزش، پژوهش و توسعه است. در این میان، ظهور فناوري‏ هاي ارتباطي جديد، امكان شكل ‏دهي اقتصاد جهاني را فراهم مي ‏آورند. فعاليت‏ هـاي تجـاري در يـك مكان مي‏ توانند فعاليت ‏هاي ساير مكان‏ ها را تحت تأثير قرار دهند. از این رو، تسهیل در روند تجارت از اهمیت ویژه‏ ای برخوردار بوده که در این راستا یکی از اقدامات صورت گرفته دیجیتالی شدن فرایندهای گمرکی است. در این گزارش به اهمیت دیجیتالی شدن فرآیندهای گمرکی، مدل بلوغ گمرک دیجیتال، سیستم‏ های متفاوت مورد استفاده کشورها، وضعیت ایران در تبادل دیجیتال داده‏ های گمرکی و اثر دیجیتالی‏ سازی فرآیندهای گمرکی در بهبود شاخص ‏های تجاری پرداخته می‏ شود.
مهسا رجبی نژاد

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام