تحولات گردشگری در جهان پس از شیوع کووید-19

تحولات گردشگری در جهان پس از شیوع کووید-19

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 57 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش
QRCode

ایجاد رکود و سیر قهقرایی صنعت در حال توسعه و بزرگ گردشگری پس از شروع همه‏ گیری کووید-19، اهمیت صنعت مزبور را به دلیل قرار دادن منابع ارزی مناسب و قابل ملاحظه در اختیار یک کشور و همچنین نقش بسیار مهم آن در رشد و توسعه اقتصادی از طریق افزایش اشتغال و تقویت اقتصاد محلی بیش‏ از پیش نمایان می‏ سازد. اگرچه تمامی برآوردها حاکی از بهبود بازار گردشگری با حذف تدریجی محدودیت‏ های کرونایی و شروع گسترده واکسیناسیون در سراسر جهان بود، اما حمله روسیه به اوکراین، معادله را تا حدودی عوض و صنعت توریسم را مجددا با چالش جدی مواجه کرده است.
گزارش حاضر، با هدف ترسیم وضعیت گردشگری بین ‏المللی از نگاه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و شناسایی راهکار های پیشنهادی سازمان مزبور به‏‏‏‏‏ منظور تعدیل شرایط به ‏وجود آمده و بهبود وضعیت گردشگری و همچنین مرور تجارب کشورهای مختلف در این زمینه تدوین شده است.
فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام