تحولات درآمد ملی سرانه اقتصادها

تحولات درآمد ملی سرانه اقتصادها

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 16 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش
QRCode

با پیشرفت و یا پسرفت اقتصادها همراه با بهبود و یا تنزل سطح رفاه جوامع، آستانه طبقه ‏بندی کشورهای جهان در گروه ‏های درآمدی گوناگون، هم تغییر می‏ کند. وفق طبقه‏ بندی سال 2022 بانک جهانی، در فهرست جدید این بانک، تعداد 28 کشور در گروه کم درآمد، 54 کشور در گروه با سطح درآمدی متوسط- پایین، 54 کشور در گروه درآمدی متوسط- بالا و 81 کشور در گروه با سطح درآمدی بالا قرار دارند.
کشور ایران بعد از 15 سال متوالی که در گروه اقتصادهای با درآمد متوسط- بالا قرار داشت، از سال 2020 تنزل موقعیت یافت و در فهرست گروه اقتصادهای با سطح درآمدی متوسط- پایین، قرار گرفت.
بررسی‏ ها نشان می ‏دهد که روند تغییر درآمد سرانه ایران با نوساناتی طی سال‏های گذشته همراه بوده و طی سال‏های اخیر نه تنها روند بهبودی نداشته بلکه تضعیف نیز شده است. مقایسه وضعیت ایران با اقتصادهایی با موقعیت مشابه در سال 2000 به ویژه اقتصاد رومانی، نشان می‏دهد که در سال 2021 اقتصاد مزبور در گروه اقتصادهای با درآمد بالا قرار گرفته در حالی که ایران در حفظ موقعیت قبلی خود نیز موفق نبوده است.
چهار کشور منطقه خاورمیانه و همسایه ایران شامل قطر، امارات‏ متحده‏ عربی، عربستان‏ سعودی و کویت، وضعیت به مراتب بهتری نسبت به ایران از حیث سرانه درآمد ملی دارند و هر 4 اقتصاد مزبور در زمره اقتصادهای با درآمد بالا قرار می‏ گیرند.
 در این گزارش به روش طبقه ‏بندی اقتصادهای جهان در سال 2022 از حیث درآمد ملی سرانه، کشورهای مشمول بهبود یا تضعیف در این سال و وضعیت ایران و مقایسه آن با برخی اقتصادهای در حال توسعه پرداخته شده است.

مریم خزاعی

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام