کیفیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی

کیفیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 17 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش
QRCode

سرمایه‏ گذاری مستقیم خارجی (Foreign Direct Investment-FDI) یکی از منابع مهم تامین مالی دولت‏هاست و نقش مهمی در اقتصاد کشورها در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار( Sustainable Development Goals-SDGs) دارد. از منظر اقتصادهای میزبان، سرمایه‏ گذاری مستقیم خارجی پتانسیل تقویت رشد و نوآوری، خلق مشاغل با کیفیت و توسعه سرمایه انسانی، ارتقای سطح استانداردهای زندگی و پایداری محیط زیست را داراست و از طریق اتصال بنگاه‏های داخلی به بنگاه‏های فراملیتی، می‏ تواند دسترسی بنگاه‏های داخلی اقتصاد میزبان به بازارهای جهانی و درآمیختگی آنها در زنجیره ‏های ارزش جهانی را تسهیل و تقویت نماید.

صرف نظر از ارزش سرمایه‏ گذاری مستقیم خارجی جذب شده، کیفیت آن هم مهم است. برای ارزیابی میزان اثربخشی و تحقق اهداف موردنظر از جذب سرمایه‏ گذاری مستقیم خارجی سازمان توسعه همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، جعبه ابزاری را برای ارزیابی کیفیت FDI طراحی کرده که در این مطلب به آن پرداخته شده است.
مریم خزاعی

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام