بازار کار در بهار 1401

بازار کار در بهار 1401

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 13.1 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش
QRCode

در بهار 1401، نرخ مشارکت اقتصادی کشور در مقایسه با بهار 1400 با کاهش 0.5 واحد درصدی همراه بوده و به حدود 40.9 درصد رسیده است. نرخ بیکاری نیز در این فصل، با افزایش 0.4 واحد درصدی در سطح 9.2 درصد قرار گرفته است.
کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در کنار افزایش نرخ بیکاری می‏ تواند به معنای پیوستن عده زیادی به جمعیت غیرفعال کشور باشد. آمارهای جمعیت فعال کشور نیز گویای کاهش 98 هزار نفری تعداد شاغلان و افزایش 108 هزار نفری تعداد بیکاران است. بخش عمده این بیکاران نیز در گروه سنی 18 تا 35 قرار داشته ‏اند.
گزارش حاضر به بررسی وضعیت متغیرهای بازار کار در فصل بهار سال 1401 می‏‏ پردازد.


عاطفه قاسمیان

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام