وضعیت درآمدی و هزینه ‏ای در شهر و روستا طی دهه 1390

وضعیت درآمدی و هزینه ‏ای در شهر و روستا طی دهه 1390

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 16.9 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش
QRCode

آمارهای بودجه خانوار کشور نشان می‏ دهد در سال 1399، رشد حقیقی هزینه و درآمد خانوارهای شهری به ترتیب منفی 5.2 درصد و 1.8 درصد بوده است. این رقم برای خانوارهای روستایی نیز به ترتیب منفی 7.2 درصد و 3.9 درصد است.
در این گزارش، با استفاده از اطلاعات مرکز آمار ایران، به بررسی تغییرات هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی و همچنین وضعیت توزیع درآمد برای کل کشور و استان تهران طی دهه 1390 پرداخته می‏ شود.
مهسا رجبی نژاد

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام