شاخص حقوق مالکیت ایران و جهان در سال2021

شاخص حقوق مالکیت ایران و جهان در سال2021

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 5.3 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش
QRCode

در سال 2021، امتیاز ایران در شاخص حقوق مالکیت 4.143 بوده که این کشور را در رتبه 114 جهان قرار داده است. ایران در سه مولفه اصلی شاخص مذکور نیز در سال 2021 وضعیت مطلوبی نداشته و در کلیه آنها رتبه ‏ی بالای 100 را به خود اختصاص داده است. رتبه ایران در رکن‏ های محیط حقوقی و سیاسی، حقوق مالکیت فیزیکی و حقوق مالکیت فکری به ترتیب 116، 107 و 108 بوده که موقعیت آن در دو رکن محیط حقوقی و سیاسی و حقوق مالکیت فکری نسبت به سال 2020 تضعیف و در حقوق مالکیت فیزیکی بهبود یافته است. در میان مولفه‏ های سه رکن مذکور نیز، به غیر از سه مولفه استقلال قضایی، حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی و حمایت از حقوق مالکیت فکری در سایر مولفه‏ ها رتبه ایران در سال 2021 در مقایسه با سال 2020 تضعیف شده است. شایان ذکر است ایران در مولفه‏‏ های استقلال قضایی، ثبت اموال و حمایت از علامت تجاری نسبت به سایر مولفه‏ های سه رکن اصلی از وضعیت نسبتا بهتری برخوردار است.
مهسا رجبی نژاد

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام