تولید نفت اوپک ژانویه 2022

تولید نفت اوپک ژانویه 2022

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: ا دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش

بر اساس آمار منابع ثانویه، مجموع تولید نفت 13 کشور عضو سازمان اوپک در ماه ژانویه 2022 به 27.92 میلیون بشکه در روز رسید که نسبت به ماه قبل حدود 64 هزار بشکه در روز افزایش یافت. سهم ایران با تولید 2.5 میلیون بشکه در روز در ماه مورد بررسی از کل تولید اوپک در این ماه، حدود 8.9 درصد است. در مقایسه با ژانویه 2020، تولید نفت ایران از افزایش 405 هزاربشکه در روز در ژانویه سال‏ جاری برخوردار است.
در مقایسه با ماه دسامبر 2021، بالاترین افزایش تولید در ماه مورد بررسی متعلق به کشورهای نیجریه (81 هزاربشکه در روز)، عربستان‏ سعودی (54 هزاربشکه در روز)، امارات‏ متحده ‏عربی(44 هزاربشکه در روز) و ایران (21 هزار بشکه در روز)، است. از حیث میزان تولید نفت، ایران همچنان در رتبه پنجم بعد از کشورهای عربستان‏ سعودی، عراق، امارات‏ متحده ‏عربی و کویت قرار دارد.
بالاترین قیمت نفت سنگین ایران طی دو سال اخیر مربوط به ماه مورد بررسی و حدود 85.6 دلار در هر بشکه بوده که نسبت به ماه قبل، حدود 10.9 دلار در هر بشکه (معادل 14.6 درصد)، افزایش یافته است. در همین مدت متوسط بهای نفت سبد اوپک نیز با 11 دلار در هر بشکه افزایش طی یک ماه، به 85.41 دلار در هر بشکه در ژانویه سال‏جاری رسید.
مریم خزاعی

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام