تامین مالی هفت ماهه نخست 1400

تامین مالی هفت ماهه نخست 1400

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 1 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش- 1783 هزارمیلیاردتومان تامین مالی طی هفت ماهه نخست 1400 با سهم 83 درصدی بازار پول و 17 درصدی بازار سرمایه
-رشد 56 درصدی کل تامین مالی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (افزایش 59 درصدی تامین مالی از بازار پول و افزایش 46 درصدی تامین مالی از بازار سرمایه)
-مشارکت مثبت 48 واحددرصدی بازار پول و مشارکت 8 واحددرصدی بازار سرمایه در رشد تامین مالی هفت ماهه 1400

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام