تشویق صادرات

تشویق صادرات

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 16.8 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش
QRCode

مطالعه تجربه برخی کشورهای منتخب در به کارگیری ابزارهایی برای تشویق صادرات نشان می دهد:
- مشوق‏ های صادراتی، هدفمند و در چارچوب استراتژی توسعه صادرات و استراتژی جذب سرمایه ‏گذاری مستقیم خارجی تدوین و مشخص می‏ شوند.
- مشوق ‏ها در چارچوب اصول سازمان تجارت جهانی و در بازه زمانی مشخصی اجرا می ‏شوند.
- تخفیف یا معافیت تعرفه اغلب برای واردات خطوط تولید برخوردار از سطح بالای تکنولوژی در نظر گرفته می ‏شود.
- اعطای هر گونه تسهیلات برای تولید صادراتی منوط به صادرات گرا بودن تولید است.
- الزام برخورداری از مشوق‏ ها به ویژه در مناطق آزاد تجاری، سهم بالای صادرات از فروش است.
- انعقاد موافقت‏نامه های تجارت آزاد با مقاصد صادراتی یکی از راهکارهای موثر برای نفوذ و تقویت حضور صادرکنندگان و تقویت توان رقابت‏ پذیری آنها در این مقاصد است.
- سازمان ‏ها و نهادهای متولی پشتیبانی از صادرات، در راهنمایی و کمک به صادرکنندگان از همان مراحل ابتدایی و به صورت گام به گام فعال هستند.
- نهادهای مالی پشتیبان صادرات مانند اگزیم بانک و صندوق‏ های ضمانت از منابع مالی قوی برخوردار بوده و به صورت نظام‏ مند و در چارچوب قواعد بین ‏المللی از صادرات پشتیبانی می‏ کنند.

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام