تجارت کالایی ایران با اتحادیه اروپا طی هشت ماهه سال 2020

تجارت کالایی ایران با اتحادیه اروپا  طی هشت ماهه سال 2020

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 3.4 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش
QRCode

• صادرات کالایی ایران به اتحادیه اروپا طی 8 ماهه نخست سال 2020 برابر 495.6 میلیون یورو بوده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته حدود 8 درصد افزایش یافته است.
• واردات کالایی ایران طی 8 ماهه نخست سال 2020 از اتحادیه اروپا برابر 2.5 میلیارد یورو بوده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته حدود 15.6 درصد افت کرده است.
• صادرات غیرنفتی ایران به اتحادیه اروپا طی 8 ماهه نخست سال 2020 برابر 412.6 میلیون یورو بوده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته حدود 10 درصد افت داشته است.
مهسا رجبی نژاد

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام