اهمیت بخش خدمات در استان تهران

اهمیت بخش خدمات در استان تهران

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 12.4 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش
QRCode

براساس آمارهای مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1398 معادل 3 هزار و 349 هزار میلیارد تومان است. از این میزان، حدود 22.1 درصد آن معادل 741 هزار میلیارد تومان، مربوط به استان تهران بوده که بخش عمده آن مربوط به بخش خدمات است که بیش از 72 درصد ارزش افزوده کل استان را تشکیل می دهد. بیشترین سهم استان تهران در تولید ارزش افزوده بخش ها در کشور، مربوط به فعالیت« اطلاعات و ارتباطات» است؛ به طوری که ارزش افزوده استان تهران در این بخش حدود 78 درصد کل ارزش افزوده کشور در این بخش را تشکیل می دهد.
در این گزارش ترکیب بخش ها و رشته فعالیت های اقتصادی در کشور و استان تهران در سال 1398 و رشد اسمی آنها نسبت به سال 1397 ، بررسی شده است.
فروغ کریمی امیرکیاسر

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام