اینفوگرافیک تراز پرداخت‏ های کشور در سال 1398

اینفوگرافیک تراز پرداخت‏ های کشور در سال 1398

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 2 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش
QRCode

• عامل مسلط در کاهش 36.4 درصدی صادرات کالایی، افت 52 درصدی صادرات کالای نفتی (با مشارکت منفی 33 واحددرصدی) بوده است.
• عامل موثر در کاهش 14 درصدی واردات کالایی کاهش 12 درصدی واردات سایر کالاها (با مشارکت منفی 12 واحددرصدی) بوده است.
• تراز تجاری کالایی غیرنفتی کشور در سال 1398 با افزایش 18.2 درصدی همراه بوده که حدود 27 واحد درصد آن از محل کاهش واردات کالای غیرنفتی با اثر مثبت؛ و حدود 8.5 واحد درصد آن از محل کاهش صادرات با اثر منفی، بوده است.
• حساب خدمات با وجود منفی بودن ارزش، در سال 1398 رشد 45 درصدی داشته است. در سال 1398 صادرات خدمات افزایش و واردات خدمات کاهش یافته است.
• خالص حساب سرمایه در سال 1398 به دلیل بیشتر بودن خروج سرمایه نسبت به ورود سرمایه، منفی بوده ولی نسبت به سال 1397 حدود 58 درصد بهبود داشته است.
طاهره کریمی دستنایی

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام