اینفوگرافیک عملکرد سامانه نیما طی چهار ماه نخست 1399

اینفوگرافیک عملکرد سامانه نیما طی چهار ماه نخست 1399

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 1 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش
QRCode

• افت 49.8 درصدی خرید ارز برای واردات و کاهش 28.3 درصدی فروش ارز صادراتی طی 4 ماه نخست 1399 در مقایسه با مدت مشابه سال 1398
• 1.6 برابر بودن عرضه ارز صادراتی نسبت به خرید ارز برای واردات طی 4 ماهه نخست 1399 و مثبت بودن تراز عملیات بازار ثانویه از حیث فروش بیشتر ارز
• 488 میلیون یورو میانگین ماهانه مازاد عرضه ارز صادراتی طی سه ماه منتهی به تیر 1399

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام