تولیدات صنعتی جهان در فصل اول 2020

تولیدات صنعتی جهان در فصل اول 2020

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 6.3 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش
QRCode

• در فصل نخست سال 2020 تولیدات صنعتی جهان نسبت به فصل نخست سال 2019 با کاهش 6 درصدی همراه بوده است.
• در فصل نخست 2020 تولیدات صنعتی چین کاهش 14 درصدی را نسبت به فصل مشابه سال 2019، تجربه کرده است.
• تولیدات صنعتی اقتصادهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه و نوظهور (به جز چین) در فصل نخست 2020 نسبت به فصل نخست 2019 به ترتیب با کاهش2.5 درصدی و 1.8 درصدی همراه بوده‏ است.
• در میان گروه ‏های صنعتی طی فصل نخست 2020 نسبت به فصل مشابه سال 2019، تنها ارزش افزوده محصولات اصلی دارویی و کامپیوتر، محصولات الکترونیکی و نوری به ترتیب 2.1 درصد و 2 درصد، افزایش یافته است.
• بیشترین کاهش در ارزش افزوده گروه‏ های صنعتی جهان در فصل نخست 2020 نسبت به فصل مشابه سال 2019، کاهش 18.2 درصدی ارزش افزوده صنعت چرم و محصولات مرتبط آن بوده است.مهسا رجبی نژاد

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام