واحد مطالعات و پژوهشهای اقتصادی معاونت بررسی های اقتصادی، در راستای ماموریت های اتاق تهران مبنی بر فراهم‌سازی بستری مناسب به‌منظور مشارکت و بهره‌مندی هرچه بیشتر بخش خصوصی از تجربیات و توانایی‌های اندیشمندان و صاحب‌نظران کشور برای انجام پژوهش های کاربردی و طرح های مطالعاتی، نیازهای پژوهشی این اتاق و تشکل های عضو را از طریق برون سپاری پروژه های پژوهشی به مجریان توانمند، خبره و مجرب مرتفع می نماید. فهرست و متن پروژه های برون سپاری شده در این بخش قابل مشاهده است.

چارچوب سیاست صنعتی برای کشورهای OECD

چشم انداز اقتصاد خلاق2022

مطالعه آسیب شناسی بازار گاز کشور و ارائه تجارب بین المللی

دلالت‌های پروژۀ «یک کمربند؛ یک جاده» (جاده ابریشم نوین) برای توسعه صنایع و تولید در ایران

مدیریت تورم در بودجه‌های سنواتی تدوین بسته سیاستی پیشنهادی برای مهار کسری بودجه دولت

اصلاح الگوی حکمرانی نظام مالیاتی فاز مقدماتی: تحلیل مالیات در بودجه 1400 و ارائه پیشنهادات اصلاحی

اصلاحات خصوصی سازی در ایران در افق کوتاه مدت

بررسی، آسیب‌شناسی و ارائه راهکار در مورد بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 1399 و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های 1397 و 1398

بررسی تنظیم‌گری در صنعت حمل و نقل ریلی کشور و ارائه راهکارهای بهبود آن

الگوها و نحوه فعالیت سازمان هاي مدیریت جمعی کپی رایت وحقوق مرتبط

ارزیابی طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران

ارزیابی آثار بیماری کووید 19بر اقتصاد کشور در میان مدت و سیاستها و ابزارهای مقابله با آن ها

تدوین نقشه راه و برنامه راهبردی توسعه صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی در صنعت برق و انرژی ایران

تدوین نقشه راه توسعه صادرات برق و طراحی سازوکارها و بسته سیاستی حمایتی

تدوین و ارائه مدلی جامع، یکپارچه و ملی در همکاری و ارتباط صنعت و دانشگاه

مشاوره مدیریت در زمینه برنامه ریزی سازمانی و تدوین برنامه حمایت گیری اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک با الگوی RBM

تحلیل تعامل صنایع در اقتصاد ایران با هدف استخراج بخش های پیوندی در چارچوب تحلیل MICMAC

کمربند اقتصادی جاده ابریشم: فرصت ها و تهدیدات برای بخش خصوصی ایران

مطالعه و بررسی ضوابط و معیارهای استقرار واحد ها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی و ارائه پیشنهادات کارشناسی با رویکرد اصلاح و بهبود رویه موجود

تامین مالی بنگاههای اقتصادی ایران و بازار سرمایه؛ تبیین جایگاه، چالشها و راهکارها

بررسی و ارزیابی راهکارهای تنظیم مقررات بازار در بازارهای انحصاری مواد خام و صنایع بالادستی و مقررات گذاری برای حمایت از حقوق سازندگان در برابر تولیدکنندگان انحصاری

اصول نظارتی حاکم بر تشکل های کسب و کار و اتاق های بازرگانی

مدل چینی توسعه: آموزه ها برای ایران

مطالعه تطبيقي قانون و آيين‌نامه‌ سرمايه‌گذاري خارجي در ايران با چند كشور منتخب

چگونگی آزاد سازی و خصوصی سازی در بخش بهداشت و درمان

ارزیابی و ارائه پیشنهادات اصلاحی قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 با هدف بهبود زمینه های عملکرد بخش خصوصی

شناسایی و دسته بندی موانع و چالش های تولید و رقابت پذیری در بنگاه های زنجیره غذا و ارزیابی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از دیدگاه فعالان اقتصادی زنجیره غذا

مطالعه تطبيقي قانون و آيين‌نامه‌ سرمايه‌گذاري خارجي در ايران با چند كشور منتخب (حداقل 10 كشور پيشرفته و در سطح منطقه)

راهكارهاي ارتقاي ديپلماسي تجاري ايران (با تاكيد بر نقش بخش خصوصي)

بررسی عوامل موثر بر اعتماد بین بخش خصوصی و دولت

تولید صنعتی ایران با استفاده از اطلاعات شرکت های بورسی

اقتصاد غیر رسمی در ایران

اقتصاد و دولت در ایران

بررسی و ارزیابی آثار و پیامدهای سیاستهای کلان و حمایت بخشی از بخش کشاورزی ایران در برنامه های توسعه1389-1368

بررسی وضعیت کنونی و شرایط رشد و توسعه در حوزه فناوری نوین و دانش بنیان در کشور با نگاه ویژه به سیاست های کلان کشور

حوزه های چالشی و الزامات توسعه بخش خصوصی در برنامه ششم

تحلیل وضعیتی صنعت لوله و پروفیل فولادی کشور

بررسی نظام حمایتی در بخش کشاورزی

راهنمای ازدیاد زیتون

تحلیل بازار مسکن و تاثیر آن بر اقتصاد کشور

راهبرد سیاست خارجی برای ارتقاء جایگاه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در شرایط جدید بین الملل

تحلیل عوامل تاثیرگذار بر عملکرد میان مدت اقتصاد ایران

مدیریت اقتصادی کشور در شرایط تحریم

بررسی و ترازیابی عملکرد نظام بانکی کشور؛ مقایسه عملکرد و کارآمدی بانکهای خصوصی و دولتی و ارائه راهکارهای توسعه نظام

نظام ارزی موجود و اقتصاد کلان

راهکارهای بهبود فضای کسب و کار

تحلیل سرمایه گذاری بخش کشاورزی ایران؛ چالشها، قوانین و مقررات، نیازها و راهکارها

مقايسه سير تحول صنايع نساجي و پوشاک در ايران و ترکيه

مقایسه عوامل و سطح رقابت پذیری صنایع غذایی ایران و ترکیه و ارائه راه کارهایی جهت ارتقاء سطح رقابت پذیری صنایع غذایی کشور

معرفی فرصت های کسب و کار و ارائه الگوی کارآفرینی در حوزه های اصلی و شاخص هنرهای صناعی