تحول دیجیتال در بخش‌های صنعتی ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ‌ﻫﺎﯼ ﺻﻨﻌﺘﯽ: ﭘﻨﺞﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬﯾﺮ (گزارش اول)

نوع گزارش: تحول دیجیتال در بخش‌های صنعتی ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ‌ﻫﺎﯼ ﺻﻨﻌﺘﯽ: ﭘﻨﺞﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬﯾﺮ (گزارش اول) | تهیه کننده: محمد عبده ابطحی | تاریخ انتشار: 1402/12/01

استراتژی‌های نوآوری و طراحی محصول مبتنی بر فناوری 5G (با نگاهی بر کشورهای موفق در این حوزه)

نوع گزارش: استراتژی‌های نوآوری و طراحی محصول مبتنی بر فناوری 5G (با نگاهی بر کشورهای موفق در این حوزه) | تهیه کننده: محمد کاوه باغبادرانی و رضا احمدی | تاریخ انتشار: 1402/11/18

نگاهی بر چشم انداز اقتصاد جهان

نوع گزارش: نگاهی بر چشم انداز اقتصاد جهان | تهیه کننده: محمود نصیری، مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1402/09/06

اقتصاد و کلان‌داده‌ ها: کلان‌داده‌ ها چگونه ارزش‌ های جدید اقتصادی خلق می‌ کنند؟

نوع گزارش: اقتصاد و کلان‌داده‌ ها: کلان‌داده‌ ها چگونه ارزش‌ های جدید اقتصادی خلق می‌ کنند؟ | تهیه کننده: محمد رهبری | تاریخ انتشار: 1402/08/14

انقلاب صنعتی چهارم و اثرات آن بر کسب ‏و کار

نوع گزارش: انقلاب صنعتی چهارم و اثرات آن بر کسب ‏و کار | تهیه کننده: فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1402/08/01

مشاغل آینده؛ با ظهور فناوری‏‌های نوین

نوع گزارش: مشاغل آینده؛ با ظهور فناوری‏‌های نوین | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1402/07/24

انقلاب صنعتی چهارم و تولید پیشرفته (کلان‏ روندها و تاثیرات بر جامعه)

نوع گزارش: انقلاب صنعتی چهارم و تولید پیشرفته (کلان‏ روندها و تاثیرات بر جامعه) | تهیه کننده: معاونت بررسی های اقتصادی | تاریخ انتشار: 1402/07/08

تولید صنعتی جهان در فصل نخست 2023

نوع گزارش: تولید صنعتی جهان در فصل نخست 2023 | تهیه کننده: فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1402/03/30

گزینه متفاوت تحول فناوری در اقتصادهای در حال توسعه

نوع گزارش: گزینه متفاوت تحول فناوری در اقتصادهای در حال توسعه | تهیه کننده: فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1402/02/23

حکمرانی فناوری اهمیت، چالش‏‌ها و ابزارها

نوع گزارش: حکمرانی فناوری اهمیت، چالش‏‌ها و ابزارها | تهیه کننده: پریسا_طرانلویی | تاریخ انتشار: 1401/12/03

ده تحول مهم فناوری در سال 2023 و پس از آن

نوع گزارش: ده تحول مهم فناوری در سال 2023 و پس از آن | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/11/30

کیفیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی

نوع گزارش: کیفیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/06/08

اقتصاد دیجیتال

نوع گزارش: اقتصاد دیجیتال | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/09/16

تحول ساختاری از طریق تغییرات فناوری و نوآوری

نوع گزارش: تحول ساختاری از طریق تغییرات فناوری و نوآوری | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1400/05/24

شاخص آمادگی برای فناوری‏ های پیشرو

نوع گزارش: شاخص آمادگی برای فناوری‏ های پیشرو | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/01/22

چشم ‏انداز فناوری و نوآوری

نوع گزارش: چشم ‏انداز فناوری و نوآوری | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1400/01/18

10 فناوری نوظهور سال 2020

نوع گزارش: 10 فناوری نوظهور سال 2020 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/09/03