وابستگی به بازارهای محدود و خام‌فروشی، چالش اساسی صادرات غیرنفتی ایران طی دهه اخیر

نوع گزارش: وابستگی به بازارهای محدود و خام‌فروشی، چالش اساسی صادرات غیرنفتی ایران طی دهه اخیر | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1402/12/21

بررسی وضعیت صادرات و واردات محصولات کشاورزی و غذایی

نوع گزارش: بررسی وضعیت صادرات و واردات محصولات کشاورزی و غذایی | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1402/10/25

بررسی صندوق ضمانت صادرات در ایران و سایر کشورها

نوع گزارش: بررسی صندوق ضمانت صادرات در ایران و سایر کشورها | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1402/10/13

تجارت چندجانبه در قلب آسیا (ایران، افغانستان، پاکستان)

نوع گزارش: تجارت چندجانبه در قلب آسیا (ایران، افغانستان، پاکستان) | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1402/10/04

شرکت‌های مدیریت صادرات در ایران و جهان

نوع گزارش: شرکت‌های مدیریت صادرات در ایران و جهان | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1402/09/25

مروری بر تجارت ایران و آسیای مرکزی

نوع گزارش: مروری بر تجارت ایران و آسیای مرکزی | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1402/09/19

نگاهی بر دلایل کاهش تراز تجاری کشور با تاکید بر صادرات غیرنفتی طی هفت ماهه نخست 1402

نوع گزارش: نگاهی بر دلایل کاهش تراز تجاری کشور با تاکید بر صادرات غیرنفتی طی هفت ماهه نخست 1402 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1402/09/11

مروری بر وضعیت تجارت روسیه

نوع گزارش: مروری بر وضعیت تجارت روسیه | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1402/08/03

بررسی وضعیت تجارت با ترکیه

نوع گزارش: بررسی وضعیت تجارت با ترکیه | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1402/07/17

چالش تمرکز در تجارت جهانی

نوع گزارش: چالش تمرکز در تجارت جهانی | تهیه کننده: محمد احمدی بنی- یاسر احمدی بنی | تاریخ انتشار: 1402/07/12

بررسی وضعیت تجارت با پاکستان

نوع گزارش: بررسی وضعیت تجارت با پاکستان | تهیه کننده: فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1402/07/10

مروری بر تجارت کالایی ایران طی 5 ماهه نخست سال 1402

نوع گزارش: مروری بر تجارت کالایی ایران طی 5 ماهه نخست سال 1402 | تهیه کننده: فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1402/06/12

بررسی وضعیت تجارت با کره جنوبی

نوع گزارش: بررسی وضعیت تجارت با کره جنوبی | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1402/06/06

مروری بر تجارت عربستان

نوع گزارش: مروری بر تجارت عربستان | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1402/05/31

آخرین وضعیت مبادلات بازرگانی کشور از مبادی گمرکی؛ با تاکید بر گمرکات استان تهران

نوع گزارش: آخرین وضعیت مبادلات بازرگانی کشور از مبادی گمرکی؛ با تاکید بر گمرکات استان تهران | تهیه کننده: پریسا مطرانلویی | تاریخ انتشار: 1402/05/31

استراتژی صادرات ملی امریکا 2023

نوع گزارش: استراتژی صادرات ملی امریکا 2023 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1402/05/28

مروری بر تجارت کالایی ایران طی 4 ماهه نخست 1402

نوع گزارش: مروری بر تجارت کالایی ایران طی 4 ماهه نخست 1402 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1402/05/21

تحولات تورم غذایی و محدودیت‏ های صادراتی

نوع گزارش: تحولات تورم غذایی و محدودیت‏ های صادراتی | تهیه کننده: فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1402/04/10

تجارت کالایی ایران طی فصل نخست 1402

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران طی فصل نخست 1402 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1402/04/05

نگاهی به صادرات ایران و ترکیه

نوع گزارش: نگاهی به صادرات ایران و ترکیه | تهیه کننده: پریسا مطرانلویی | تاریخ انتشار: 1402/04/05

رشد اقتصادی 1401؛ مصرف، سرمایه گذاری و تجارت

نوع گزارش: رشد اقتصادی 1401؛ مصرف، سرمایه گذاری و تجارت | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1402/03/30

مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی منتخب خرداد 1402

نوع گزارش: مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی منتخب خرداد 1402 | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1402/03/22

مروری بر تجارت کالایی ایران طی 2 ماهه نخست 1402

نوع گزارش: مروری بر تجارت کالایی ایران طی 2 ماهه نخست 1402 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1402/03/10

اهمیت تجارت با قاره آفریقا

نوع گزارش: اهمیت تجارت با قاره آفریقا | تهیه کننده: فاطمه علیزاده اغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1402/03/09

فهرست به روز شده محدودیت ‏های صادراتی محصولات کشاورزی کشورها منتهی به 23 مه 2023

نوع گزارش: فهرست به روز شده محدودیت ‏های صادراتی محصولات کشاورزی کشورها منتهی به 23 مه 2023 | تهیه کننده: فاطمه علیزاده اغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1402/03/03

مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی منتخب اردیبهشت 1402

نوع گزارش: مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی منتخب اردیبهشت 1402 | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1402/02/31

تحولات تجارت ایران با اقتصادهای همسایه

نوع گزارش: تحولات تجارت ایران با اقتصادهای همسایه | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1402/02/25

چشم ‏انداز تورم غذایی و محدودیت ‏های صادراتی

نوع گزارش: چشم ‏انداز تورم غذایی و محدودیت ‏های صادراتی | تهیه کننده: فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1402/02/25

مروری بر تجارت کالایی ایران در فروردین 1402

نوع گزارش: مروری بر تجارت کالایی ایران در فروردین 1402 | تهیه کننده: فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1402/02/20

عامل مسلط تامین نیازهای ارزی ایران چیست؟

نوع گزارش: عامل مسلط تامین نیازهای ارزی ایران چیست؟ | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1402/02/16

تجارت کالایی ایران در قیاس با سایر اقتصادها

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران در قیاس با سایر اقتصادها | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1402/02/09

مروری بر روابط تجاری بین ارمنستان و ایران

نوع گزارش: مروری بر روابط تجاری بین ارمنستان و ایران | تهیه کننده: فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1402/02/05

مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی منتخب فروردین 1402

نوع گزارش: مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی منتخب فروردین 1402 | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1402/01/30

مروری بر تجارت قزاقستان

نوع گزارش: مروری بر تجارت قزاقستان | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1402/01/30

مروری بر تجارت کالایی ایران طی سال 1401

نوع گزارش: مروری بر تجارت کالایی ایران طی سال 1401 | تهیه کننده: فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1402/01/29

چشم انداز اقتصاد ایران

نوع گزارش: چشم انداز اقتصاد ایران | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1402/01/28

رشد اقتصادی؛ مصرف، سرمایه گذاری و تجارت

نوع گزارش: رشد اقتصادی؛ مصرف، سرمایه گذاری و تجارت | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/12/28

تجارت با اتحادیه اروپا 22-2021

نوع گزارش: تجارت با اتحادیه اروپا 22-2021 | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/12/20

تحولات تجارت جهانی و چشم ‏انداز آن

نوع گزارش: تحولات تجارت جهانی و چشم ‏انداز آن | تهیه کننده: فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1401/12/16

مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی منتخب اسفند 1401

نوع گزارش: مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی منتخب اسفند 1401 | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/12/16

مروری بر تجارت کالایی ایران طی 11 ماهه نخست 1401

نوع گزارش: مروری بر تجارت کالایی ایران طی 11 ماهه نخست 1401 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1401/12/13

مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی منتخب بهمن 1401

نوع گزارش: مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی منتخب بهمن 1401 | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/11/25

روابط تجاری ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا

نوع گزارش: روابط تجاری ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا | تهیه کننده: عاطفه قاسمیان | تاریخ انتشار: 1401/11/23

مروری بر تجارت کالایی ایران طی 10 ماهه نخست 1401

نوع گزارش: مروری بر تجارت کالایی ایران طی 10 ماهه نخست 1401 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1401/11/09

مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی منتخب دی 1401

نوع گزارش: مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی منتخب دی 1401 | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/10/27

تحولات سرمایه‏ گذاری، مصرف و تجارت طی نیمه نخست 1401

نوع گزارش: تحولات سرمایه‏ گذاری، مصرف و تجارت طی نیمه نخست 1401 | تهیه کننده: فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1401/10/21

مروری بر تجارت ایران از ابتدای فروردین تا 10 دی 1401

نوع گزارش: مروری بر تجارت ایران از ابتدای فروردین تا 10 دی 1401 | تهیه کننده: فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1401/10/13

تضعیف حساب سرمایه و تقویت نقش نفت در تراز پرداخت بهار 1401

نوع گزارش: تضعیف حساب سرمایه و تقویت نقش نفت در تراز پرداخت بهار 1401 | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/09/13

مروری بر تجارت ایران طی 8 ماهه نخست 1401

نوع گزارش: مروری بر تجارت ایران طی 8 ماهه نخست 1401 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1401/09/07

واکاوی دلایل افت صادرات ایران به عراق

نوع گزارش: واکاوی دلایل افت صادرات ایران به عراق | تهیه کننده: فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1401/08/24

معکوس ‏شدن جریانات نزولی صادرات و واردات در مهر 1401

نوع گزارش: معکوس ‏شدن جریانات نزولی صادرات و واردات در مهر 1401 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1401/08/10

عملکرد ضعیف ایران در تجارت با اتحادیه اروپا

نوع گزارش: عملکرد ضعیف ایران در تجارت با اتحادیه اروپا | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/07/30

مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی منتخب مهر 1401

نوع گزارش: مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی منتخب مهر 1401 | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/07/25

تجارت نیمه نخست 1401

نوع گزارش: تجارت نیمه نخست 1401 | تهیه کننده: فاطمه علیزاده آغ‏ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1401/07/11

جایگاه ضعیف ایران در واردات هند

نوع گزارش: جایگاه ضعیف ایران در واردات هند | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/07/06

جهش صادرات عربستان سعودی به اتحادیه اروپا

نوع گزارش: جهش صادرات عربستان سعودی به اتحادیه اروپا | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/06/29

مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی منتخب شهریور 1401

نوع گزارش: مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی منتخب شهریور 1401 | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/06/28

تحولات رشد اقتصادی در فصل نخست 1401

نوع گزارش: تحولات رشد اقتصادی در فصل نخست 1401 | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/06/23

تجارت ایران و چین

نوع گزارش: تجارت ایران و چین | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/06/21

مروری بر تجارت ایران طی 5 ماهه نخست 1401

نوع گزارش: مروری بر تجارت ایران طی 5 ماهه نخست 1401 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1401/06/07

تجارت ایران و هند طی نیمه نخست 2022

نوع گزارش: تجارت ایران و هند طی نیمه نخست 2022 | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/05/31

تجارت با اتحادیه اروپا طی نیمه نخست 2022، ایران- ترکیه- عربستان سعودی

نوع گزارش: تجارت با اتحادیه اروپا طی نیمه نخست 2022، ایران- ترکیه- عربستان سعودی | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/05/26

مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی منتخب مرداد 1401

نوع گزارش: مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی منتخب مرداد 1401 | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/05/24

تجارت اقلام کشاورزی و غذایی طی فصل نخست 1401

نوع گزارش: تجارت اقلام کشاورزی و غذایی طی فصل نخست 1401 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1401/05/19

توسعه صادرات به اندونزي از مسير تنظيم تعرفه هاي ترجيحي

نوع گزارش: توسعه صادرات به اندونزي از مسير تنظيم تعرفه هاي ترجيحي | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/05/10

مروری بر تجارت ایران طی 4 ماهه نخست 1401

نوع گزارش: مروری بر تجارت ایران طی 4 ماهه نخست 1401 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1401/05/10

مروری بر وضعیت متغیرها و شاخص های اقتصادی تیر 1401

نوع گزارش: مروری بر وضعیت متغیرها و شاخص های اقتصادی تیر 1401 | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/04/28

تراز پرداخت ها در سال 1400، بهبود حساب کالا همراه با تضعیف حساب خدمات و سرمایه

نوع گزارش: تراز پرداخت ها در سال 1400، بهبود حساب کالا همراه با تضعیف حساب خدمات و سرمایه | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/04/13

تجارت و رشد اقتصادی

نوع گزارش: تجارت و رشد اقتصادی | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/04/11

مروری بر تجارت ایران طی سه ماهه نخست 1401

نوع گزارش: مروری بر تجارت ایران طی سه ماهه نخست 1401 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1401/04/08

تجارت کالاها و خدمات اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور

نوع گزارش: تجارت کالاها و خدمات اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/03/16

مروری بر تجارت کالایی ایران طی دو ماهه نخست 1401

نوع گزارش: مروری بر تجارت کالایی ایران طی دو ماهه نخست 1401 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1401/03/11

تجارت کالایی ایران با اتحادیه اروپا- فصل نخست 2022

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران با اتحادیه اروپا- فصل نخست 2022 | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/03/02

تجارت کالایی ایران در فروردین 1401

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران در فروردین 1401 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1401/02/28

چشم انداز کشورهای صادرکننده نفت

نوع گزارش: چشم انداز کشورهای صادرکننده نفت | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/02/11

تجارت کالایی ایران در سال 1400

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران در سال 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1401/02/04

تجارت کالایی سال 1400

نوع گزارش: تجارت کالایی سال 1400 | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/01/09

تجارت کالایی اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور

نوع گزارش: تجارت کالایی اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/01/08

شاخص تولید صنایع بورسی بهمن 1400

نوع گزارش: شاخص تولید صنایع بورسی بهمن 1400 | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1400/12/25

تراز پرداخت ها پاییز 1400

نوع گزارش: تراز پرداخت ها پاییز 1400 | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1400/12/23

وضعیت تجارت یازده ماهه 1400

نوع گزارش: وضعیت تجارت یازده ماهه 1400 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/12/17

مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی اسفند 1400

نوع گزارش: مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی اسفند 1400 | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1400/12/17

رتبه ریسک اعتبار صادراتی ایران و اقتصادهای همسایه و مجاور براساس فهرست ژانویه 2022 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

نوع گزارش: رتبه ریسک اعتبار صادراتی ایران و اقتصادهای همسایه و مجاور براساس فهرست ژانویه 2022 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/11/19

مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب (ارائه شده در جلسه هیات نمایندگان بهمن 1400)

نوع گزارش: مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب (ارائه شده در جلسه هیات نمایندگان بهمن 1400) | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/11/19

وضعیت تجارت اقلام دارویی و پزشکی طی 9 ماهه نخست 1400

نوع گزارش: وضعیت تجارت اقلام دارویی و پزشکی طی 9 ماهه نخست 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/11/10

وضعیت تجارت ده ماهه 1400

نوع گزارش: وضعیت تجارت ده ماهه 1400 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/11/09

مروری بر وضعیت تجارت کالایی ایران و هند طی 9 ماهه نخست 1400

نوع گزارش: مروری بر وضعیت تجارت کالایی ایران و هند طی 9 ماهه نخست 1400 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/10/29

مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب (ارائه شده در جلسه هیات نمایندگان دی 1400)

نوع گزارش: مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب (ارائه شده در جلسه هیات نمایندگان دی 1400) | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/10/28

وضعیت تجارت طی 9 ماهه 1400

نوع گزارش: وضعیت تجارت طی 9 ماهه 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/10/13

مروری بر وضعیت تجارت کالایی ایران با کشورهای اوراسیا طی 8 ماهه نخست 1400

نوع گزارش: مروری بر وضعیت تجارت کالایی ایران با کشورهای اوراسیا طی 8 ماهه نخست 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/10/07

مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب (ارائه شده در جلسه هیات نمایندگان آذر 1400)

نوع گزارش: مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب (ارائه شده در جلسه هیات نمایندگان آذر 1400) | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/09/30

روابط تجاری ترکیه با کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان طی پنج سال منتهی به 2020

نوع گزارش: روابط تجاری ترکیه با کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان طی پنج سال منتهی به 2020 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/09/23

معکوس شدن جریان تجارت در آبان 1400

نوع گزارش: معکوس شدن جریان تجارت در آبان 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/09/08

مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب (ارائه شده در جلسه هیات نمایندگان آبان 1400)

نوع گزارش: مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب (ارائه شده در جلسه هیات نمایندگان آبان 1400) | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/08/25

نقش منفعل تجارت در اقتصاد طی دهه 1390

نوع گزارش: نقش منفعل تجارت در اقتصاد طی دهه 1390 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/08/17

تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی هفت ماه نخست 1400

نوع گزارش: تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی هفت ماه نخست 1400 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/08/08

رتبه ریسک اعتبار صادراتی ایران و اقتصادهای همسایه و مجاور براساس فهرست اکتبر 2021 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

نوع گزارش: رتبه ریسک اعتبار صادراتی ایران و اقتصادهای همسایه و مجاور براساس فهرست اکتبر 2021 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/07/27

مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب (ارائه شده در جلسه هیات نمایندگان مهر 1400)

نوع گزارش: مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب (ارائه شده در جلسه هیات نمایندگان مهر 1400) | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/07/27

تجارت کالایی ایران طی نیمه نخست 1400

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران طی نیمه نخست 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/07/25

تحولات تولید و تجارت برق طی فصل بهار 1400

نوع گزارش: تحولات تولید و تجارت برق طی فصل بهار 1400 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/07/14

تنوع بخشی صادرات

نوع گزارش: تنوع بخشی صادرات | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/07/10

تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی نیمه نخست 1400

نوع گزارش: تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی نیمه نخست 1400 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/07/10

وضعیت تجارت اقلام دارویی و پزشکی طی 5 ماهه نخست 1400

نوع گزارش: وضعیت تجارت اقلام دارویی و پزشکی طی 5 ماهه نخست 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/07/07

مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب (ارائه شده در جلسه هیات نمایندگان 30 شهریور 1400)

نوع گزارش: مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب (ارائه شده در جلسه هیات نمایندگان 30 شهریور 1400) | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/06/30

تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی 5 ماهه نخست 1400

نوع گزارش: تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی 5 ماهه نخست 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/06/15

تشویق صادرات

نوع گزارش: تشویق صادرات | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/06/15

مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب (ارائه شده در جلسه هیات نمایندگان 9 شهریور 1400)

نوع گزارش: مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب (ارائه شده در جلسه هیات نمایندگان 9 شهریور 1400) | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/06/09

شاخص بهای کالاهای صادراتی طی فصل نخست 1400

نوع گزارش: شاخص بهای کالاهای صادراتی طی فصل نخست 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/06/08

نگاهی بر آخرین وضعیت تجارت ایران و اتریش

نوع گزارش: نگاهی بر آخرین وضعیت تجارت ایران و اتریش | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/06/07

مروری بر وضعیت تجارت کالایی ایران با کشورهای اوراسیا طی 4 ماهه نخست 1400

نوع گزارش: مروری بر وضعیت تجارت کالایی ایران با کشورهای اوراسیا طی 4 ماهه نخست 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/06/07

مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب - مرداد 1400

نوع گزارش: مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب - مرداد 1400 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/05/24

تحول ساختاری از طریق تغییرات فناوری و نوآوری

نوع گزارش: تحول ساختاری از طریق تغییرات فناوری و نوآوری | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1400/05/24

وضعیت صادرات کالایی ایران به افغانستان طی فصل نخست 1400

نوع گزارش: وضعیت صادرات کالایی ایران به افغانستان طی فصل نخست 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/05/19

تجارت محصولات پلیمری طی فصل نخست 1400

نوع گزارش: تجارت محصولات پلیمری طی فصل نخست 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/05/19

مروری بر وضعیت تجارت در بخش فلزات طی بهار 1400

نوع گزارش: مروری بر وضعیت تجارت در بخش فلزات طی بهار 1400 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1400/05/16

تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی چهار ماهه نخست 1400

نوع گزارش: تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی چهار ماهه نخست 1400 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/05/09

مروری بر وضعیت تجارت کالایی ایران با کشورهای اوراسیا طی فصل نخست 1400

نوع گزارش: مروری بر وضعیت تجارت کالایی ایران با کشورهای اوراسیا طی فصل نخست 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/05/04

تجارت جهانی در فصل نخست 2021

نوع گزارش: تجارت جهانی در فصل نخست 2021 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/04/12

تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی فصل نخست 1400

نوع گزارش: تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی فصل نخست 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/04/05

اینفوگرافیک رتبه ریسک اعتبار صادراتی ایران و اقتصادهای همسایه براساس فهرست 25 ژوئن 2021 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

نوع گزارش: اینفوگرافیک رتبه ریسک اعتبار صادراتی ایران و اقتصادهای همسایه براساس فهرست 25 ژوئن 2021 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/04/05

مروری بر وضعیت تجارت کالایی ایران با کشورهای اوراسیا طی دو ماهه نخست 1400

نوع گزارش: مروری بر وضعیت تجارت کالایی ایران با کشورهای اوراسیا طی دو ماهه نخست 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/03/29

مروری بر وضعیت تجارت ایران با کشورهای سنگال، کنیا و مالی

نوع گزارش: مروری بر وضعیت تجارت ایران با کشورهای سنگال، کنیا و مالی | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/03/25

مروری بر وضعیت تراز پرداخت‏ ها طی نه ماهه نخست 1399

نوع گزارش: مروری بر وضعیت تراز پرداخت‏ ها طی نه ماهه نخست 1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/03/18

روند فصلی صادرات و واردات کالایی اقتصادهای در حال توسعه طی فصل پایانی 2019 الی فصل نخست 2021

نوع گزارش: روند فصلی صادرات و واردات کالایی اقتصادهای در حال توسعه طی فصل پایانی 2019 الی فصل نخست 2021 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/03/12

تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی دوماهه نخست 1400

نوع گزارش: تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی دوماهه نخست 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/03/10

تجارت جهان در فصل نخست 2021

نوع گزارش: تجارت جهان در فصل نخست 2021 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/03/04

تجارت ایران و ترکیه در فصل نخست 2021

نوع گزارش: تجارت ایران و ترکیه در فصل نخست 2021 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/03/01

خلاصه وضعیت تجارت ایران و اتحادیه اروپا در فصل نخست 2021

نوع گزارش: خلاصه وضعیت تجارت ایران و اتحادیه اروپا در فصل نخست 2021 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/02/29

خلاصه وضعیت تجارت ماسک صورت در سال 1399

نوع گزارش: خلاصه وضعیت تجارت ماسک صورت در سال 1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/02/12

تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا

نوع گزارش: تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1400/02/07

تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی فروردین 1400

نوع گزارش: تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی فروردین 1400 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/02/07

تجارت کالایی ایران در سال 1399

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران در سال 1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/02/06

خلاصه وضعیت تجارت سال 1399

نوع گزارش: خلاصه وضعیت تجارت سال 1399 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/01/11

تجارت 11 ماهه 1399

نوع گزارش: تجارت 11 ماهه 1399 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/01/11

عملکرد تجارت ایران با اوراسیا طی 11 ماهه 1399

نوع گزارش: عملکرد تجارت ایران با اوراسیا طی 11 ماهه 1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/12/24

تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی 11 ماهه نخست 1399

نوع گزارش: تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی 11 ماهه نخست 1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/12/13

تجارت کالایی ایران و عراق طی 10 ماهه نخست 1399

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران و عراق طی 10 ماهه نخست 1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/12/11

یک دهه تجارت کالایی ایران با اروپا

نوع گزارش: یک دهه تجارت کالایی ایران با اروپا | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1399/12/09

عملکرد تجارت ایران با اوراسیا طی ده ماهه 1399

نوع گزارش: عملکرد تجارت ایران با اوراسیا طی ده ماهه 1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/12/04

تحولات قیمت در حوزه تولید، صادرات و مصرف

نوع گزارش: تحولات قیمت در حوزه تولید، صادرات و مصرف | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/11/25

اینفوگرافیک رتبه ریسک اعتبار صادراتی ایران و اقتصادهای همسایه براساس فهرست 21 ژانویه 2021 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

نوع گزارش: اینفوگرافیک رتبه ریسک اعتبار صادراتی ایران و اقتصادهای همسایه براساس فهرست 21 ژانویه 2021 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1399/11/12

تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی 10 ماهه نخست 1399

نوع گزارش: تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی 10 ماهه نخست 1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/11/08

تجارت کالایی ایران با ترکیه طی 11 ماهه سال 2020

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران با ترکیه طی 11 ماهه سال 2020 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/11/01

تجارت محصولات کشاورزی و غذایی ایران با اوراسیا طی نه ماهه سال 1399

نوع گزارش: تجارت محصولات کشاورزی و غذایی ایران با اوراسیا طی نه ماهه سال 1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/11/01

تجارت کالایی ایران و چین طی 9 ماهه نخست 1399

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران و چین طی 9 ماهه نخست 1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/10/30

تجارت کالایی ایران طی سه فصل نخست 1399

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران طی سه فصل نخست 1399 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1399/10/17

سهم ناچیز ایران در تجارت جهانی ماسک صورت

نوع گزارش: سهم ناچیز ایران در تجارت جهانی ماسک صورت | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1399/10/13

تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی 9 ماهه نخست 1399

نوع گزارش: تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی 9 ماهه نخست 1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/10/09

تجارت کالایی ایران با اتحادیه اروپا طی ده ماهه سال 2020

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران با اتحادیه اروپا طی ده ماهه سال 2020 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/10/02

کالاهای مهم صادراتی ایران به مقاصد منتخب (طی هشت ماهه نخست 1399)

نوع گزارش: کالاهای مهم صادراتی ایران به مقاصد منتخب (طی هشت ماهه نخست 1399) | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/09/29

تجارت کالایی ایران و ترکیه طی 10 ماهه منتهی به اکتبر 2020

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران و ترکیه طی 10 ماهه منتهی به اکتبر 2020 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1399/09/23

وضعیت صادرات و واردات کالایی ایران به کشورهای همسایه و مجاور طی 8 ماهه نخست 1399

نوع گزارش: وضعیت صادرات و واردات کالایی ایران به کشورهای همسایه و مجاور طی 8 ماهه نخست 1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/09/12

شیب تند صادرات کالای غیرنفتی ایران در مهر ماه 1399

نوع گزارش: شیب تند صادرات کالای غیرنفتی ایران در مهر ماه 1399 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1399/08/14

اینفوگرافیک رتبه ریسک اعتبار صادراتی ایران و اقتصادهای همسایه بر اساس فهرست 16 اکتبر 2020 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

نوع گزارش: اینفوگرافیک رتبه ریسک اعتبار صادراتی ایران و اقتصادهای همسایه بر اساس فهرست 16 اکتبر 2020 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1399/08/06

مبادلات تجاری ایران و ترکیه در 8 ماهه 2020

نوع گزارش: مبادلات تجاری ایران و ترکیه در 8 ماهه 2020 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1399/07/30

کووید-19 و نحوه حمایت از صادرات در سایر کشورها

نوع گزارش: کووید-19 و نحوه حمایت از صادرات در سایر کشورها | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/07/28

صادرات محصولات منتخب خشکبار طی پنج ماهه نخست 1399

نوع گزارش: صادرات محصولات منتخب خشکبار طی پنج ماهه نخست 1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/07/22

تجارت کالای بدون نفت خام ایران در شش ماهه نخست 1399

نوع گزارش: تجارت کالای بدون نفت خام ایران در شش ماهه نخست 1399 | تهیه کننده: طاهره کریمی دستنایی | تاریخ انتشار: 1399/07/13

تجارت کالایی ایران با اتحادیه اروپا طی هفت ماهه سال 2020

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران با اتحادیه اروپا طی هفت ماهه سال 2020 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1399/07/02

تجارت کالای بدون نفت خام ایران طی 5 ماه نخست 1399

نوع گزارش: تجارت کالای بدون نفت خام ایران طی 5 ماه نخست 1399 | تهیه کننده: طاهره کریمی دستنایی | تاریخ انتشار: 1399/06/19

تجارت کالایی ایران و اتحادیه اروپا طی 6 ماهه نخست سال 2020

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران و اتحادیه اروپا طی 6 ماهه نخست سال 2020 | تهیه کننده: طاهره کریمی دستنایی | تاریخ انتشار: 1399/06/03

اینفوگرافیک تجارت کالایی ایران با کشورهای منتخب طی 6 ماهه نخست 2020

نوع گزارش: اینفوگرافیک تجارت کالایی ایران با کشورهای منتخب طی 6 ماهه نخست 2020 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/05/28

تجارت کالایی ایران با ترکیه در نیمه نخست سال 2020

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران با ترکیه در نیمه نخست سال 2020 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1399/05/28

اینفوگرافیک تراز پرداخت‏ های کشور در سال 1398

نوع گزارش: اینفوگرافیک تراز پرداخت‏ های کشور در سال 1398 | تهیه کننده: طاهره کریمی دستنایی | تاریخ انتشار: 1399/05/12

تضعیف تراز پرداخت‏ ها درسال 1398

نوع گزارش: تضعیف تراز پرداخت‏ ها درسال 1398 | تهیه کننده: طاهره کریمی دستنایی | تاریخ انتشار: 1399/05/11

اینفوگرافیک تجارت کالای بدون نفت خام ایران طی 4 ماهه 1399

نوع گزارش: اینفوگرافیک تجارت کالای بدون نفت خام ایران طی 4 ماهه 1399 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1399/05/08

اینفوگرافیک تجارت کالایی (بدون نفت خام) ایران در بهار 1399

نوع گزارش: اینفوگرافیک تجارت کالایی (بدون نفت خام) ایران در بهار 1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/05/04

تحولات تجارت کالایی طی دو دهه اخیر

نوع گزارش: تحولات تجارت کالایی طی دو دهه اخیر | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1399/04/11

تجارت اقتصادهای منتخب در فصل نخست 2020

نوع گزارش: تجارت اقتصادهای منتخب در فصل نخست 2020 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/04/11

افت تجارت جهانی پس از شیوع کووید- 19

نوع گزارش: افت تجارت جهانی پس از شیوع کووید- 19 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1399/04/02

تجارت کالایی ایران و اتحادیه اروپا در فصل نخست 2020

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران و اتحادیه اروپا در فصل نخست 2020 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/04/01

عملکرد بازار ثانویه ارز طی 80 روز نخست سال 1399

نوع گزارش: عملکرد بازار ثانویه ارز طی 80 روز نخست سال 1399 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1399/03/19

اینفوگرافیک وضعیت تجارت کالایی بدون نفت خام کشور طی دو ماهه نخست 1399

نوع گزارش: اینفوگرافیک وضعیت تجارت کالایی بدون نفت خام کشور طی دو ماهه نخست 1399 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1399/03/18

تجارت کالایی ایران با ترکیه در فصل نخست سال 2020

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران با ترکیه در فصل نخست سال 2020 | تهیه کننده: طاهره کریمی دستنایی | تاریخ انتشار: 1399/02/24

تجارت کالایی (بدون نفت خام) ایران در فروردین ماه 1399

نوع گزارش: تجارت کالایی (بدون نفت خام) ایران در فروردین ماه 1399 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1399/02/23

تجارت کالایی ایران و اتحادیه اروپا طی دو ماه نخست 2020

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران و اتحادیه اروپا طی دو ماه نخست 2020 | تهیه کننده: طاهره کریمی دستنایی | تاریخ انتشار: 1399/02/14

اینفوگرافیک رتبه ریسک اعتبار صادراتی ایران و اقتصادهای همسایه بر اساس فهرست 31 ژانویه 2020 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

نوع گزارش: اینفوگرافیک رتبه ریسک اعتبار صادراتی ایران و اقتصادهای همسایه بر اساس فهرست 31 ژانویه 2020 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1399/02/10

صادرات و واردات کالاها و خدمات کشورهای منتخب منطقه مناپ و آسیای مرکزی

نوع گزارش: صادرات و واردات کالاها و خدمات کشورهای منتخب منطقه مناپ و آسیای مرکزی | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/02/09

تجارت کالای غیرنفتی ایران در سال 1398

نوع گزارش: تجارت کالای غیرنفتی ایران در سال 1398 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1399/02/05

اینفوگرافیک وضعیت صنعت برق در پاییز 1398

نوع گزارش: اینفوگرافیک وضعیت صنعت برق در پاییز 1398 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1399/01/30

چشم ‏انداز تجارت جهان طی سال‏ های 2020 و 2021

نوع گزارش: چشم ‏انداز تجارت جهان طی سال‏ های 2020 و 2021 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1399/01/22

تغییرات اعمال شده در کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1399

نوع گزارش: تغییرات اعمال شده در کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1399 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1399/01/20

عملکرد بازار ثانویه در سال 1398

نوع گزارش: عملکرد بازار ثانویه در سال 1398 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1399/01/05

اینفوگرافیک تجارت ایران طی 11 ماهه سال‏ 1398

نوع گزارش: اینفوگرافیک تجارت ایران طی 11 ماهه سال‏ 1398 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1398/12/27

سقوط صادرات نفتی ایران به اتحادیه اروپا در سال 2019

نوع گزارش: سقوط صادرات نفتی ایران به اتحادیه اروپا در سال 2019 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1398/11/30

مروری بر تجارت ایران و ترکیه در سال 2019

نوع گزارش: مروری بر تجارت ایران و ترکیه در سال 2019 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1398/11/29

افت شدید تجارت ایران و هند در سال 2019

نوع گزارش: افت شدید تجارت ایران و هند در سال 2019 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1398/11/06

مروری بر وضعیت صادرات و واردات طی نه ماهه نخست 1398

نوع گزارش: مروری بر وضعیت صادرات و واردات طی نه ماهه نخست 1398 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1398/11/01

اینفوگرافیک تجارت برق ایران طی دو سال اخیر

نوع گزارش: اینفوگرافیک تجارت برق ایران طی دو سال اخیر | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1398/10/28

مروری بر وضعیت تجارت هند با ایران

نوع گزارش: مروری بر وضعیت تجارت هند با ایران | تهیه کننده: طاهره کریمی دستنایی | تاریخ انتشار: 1398/10/24

مروری بر وضعیت تجارت تجهیزات برقی در سال 1397

نوع گزارش: مروری بر وضعیت تجارت تجهیزات برقی در سال 1397 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1398/10/18

تجارت کالایی ایران و اتحادیه اروپا طی نه ماهه نخست 2019

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران و اتحادیه اروپا طی نه ماهه نخست 2019 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1398/09/23

اینفوگرافیک مروری بر تجارت کالایی (بدون نفت خام) ایران طی 8 ماهه نخست 1398

نوع گزارش: اینفوگرافیک مروری بر تجارت کالایی (بدون نفت خام) ایران طی 8 ماهه نخست 1398 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1398/09/19

مبادلات تجاری ایران با ارمنستان

نوع گزارش: مبادلات تجاری ایران با ارمنستان | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1398/09/04

مروری بر وضعیت تجارت خارجی امریکا طی نه ماهه نخست سال 2019

نوع گزارش: مروری بر وضعیت تجارت خارجی امریکا طی نه ماهه نخست سال 2019 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1398/08/28

مروری بر تجارت کالایی ایران طی هفت ماهه نخست سال 1398

نوع گزارش: مروری بر تجارت کالایی ایران طی هفت ماهه نخست سال 1398 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1398/08/22

استمرار روند کاهشی صادرات کالایی ایران به ترکیه طی 9 ماه نخست 2019

نوع گزارش: استمرار روند کاهشی صادرات کالایی ایران به ترکیه طی 9 ماه نخست 2019 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1398/08/21

تجارت کالایی ایران و اتحادیه اروپا طی هشت ماهه نخست 2019

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران و اتحادیه اروپا طی هشت ماهه نخست 2019 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1398/08/13

صادرات خدمات جهان در فصل دوم 2019

نوع گزارش: صادرات خدمات جهان در فصل دوم 2019 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1398/08/11

مروری بر تجارت کالایی ایران طی نیمه نخست سال 1398

نوع گزارش: مروری بر تجارت کالایی ایران طی نیمه نخست سال 1398 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1398/08/08

اینفوگرافیک رتبه ریسک اعتبار صادراتی ایران و اقتصادهای همسایه بر اساس فهرست 18 اکتبر 2019 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

نوع گزارش: اینفوگرافیک رتبه ریسک اعتبار صادراتی ایران و اقتصادهای همسایه بر اساس فهرست 18 اکتبر 2019 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1398/08/01

نگاهی به آمار تجارت بین‏ المللی کالایی اقتصادهای گروه 20 در فصل دوم 2019

نوع گزارش: نگاهی به آمار تجارت بین‏ المللی کالایی اقتصادهای گروه 20 در فصل دوم 2019 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1398/07/17

استمرار روند کاهشی صادرات کالایی ایران به ترکیه طی هشت ماهه نخست 2019

نوع گزارش: استمرار روند کاهشی صادرات کالایی ایران به ترکیه طی هشت ماهه نخست 2019 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1398/07/13

روند ماهانه تجارت کالای بدون نفت خام ایران طی پنج ماهه نخست سال 1398

نوع گزارش: روند ماهانه تجارت کالای بدون نفت خام ایران طی پنج ماهه نخست سال 1398 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1398/07/10

صادرات کالایی ایران به کشورهای منتخب آسیایی

نوع گزارش: صادرات کالایی ایران به کشورهای منتخب آسیایی | تهیه کننده: طاهره کریمی دستنایی | تاریخ انتشار: 1398/06/24

افت شدید صادرات کالایی ایران به ترکیه طی هفت ماهه نخست 2019

نوع گزارش: افت شدید صادرات کالایی ایران به ترکیه طی هفت ماهه نخست 2019 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1398/06/13

تجارت کالایی ایران در مرداد 1398

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران در مرداد 1398 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1398/06/12

بررسی صادرات ماهیانه ایران و سایر کشورها

نوع گزارش: بررسی صادرات ماهیانه ایران و سایر کشورها | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1398/06/09

روند ماهانه تجارت کالای بدون نفت خام ایران طی سه ماهه نخست سال 1398

نوع گزارش: روند ماهانه تجارت کالای بدون نفت خام ایران طی سه ماهه نخست سال 1398 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1398/05/13

کاهش محسوس تجارت کالایی ایران و اتحادیه اروپا طی 5 ماهه نخست 2019

نوع گزارش: کاهش محسوس تجارت کالایی ایران و اتحادیه اروپا طی 5 ماهه نخست 2019 | تهیه کننده: طاهره کریمی دستنایی | تاریخ انتشار: 1398/05/02

مروری بر آمارهای تجاری کشور طی سه ماهه نخست 1398

نوع گزارش: مروری بر آمارهای تجاری کشور طی سه ماهه نخست 1398 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1398/05/02

مروری بر وضعیت تجاری بلاروس و روابط آن با ایران

نوع گزارش: مروری بر وضعیت تجاری بلاروس و روابط آن با ایران | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1398/04/12

تحولات رشد اقتصادی ایران طی سال 1397

نوع گزارش: تحولات رشد اقتصادی ایران طی سال 1397 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1398/04/01

آمار غیرمنتظره و عجیب صادرات کالایی بدون نفت خام کشور در اردیبهشت 1398

نوع گزارش: آمار غیرمنتظره و عجیب صادرات کالایی بدون نفت خام کشور در اردیبهشت 1398 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1398/03/26

روند واردات و صادرات صنعت ساخت طی 97-1396

نوع گزارش: روند واردات و صادرات صنعت ساخت طی 97-1396 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1398/03/20

ترکیب کالاهای وارداتی و صادراتی در سال 1397

نوع گزارش: ترکیب کالاهای وارداتی و صادراتی در سال 1397 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1398/03/19

نگاهي به آمار تجارت بين المللي كالايي اقتصادهاي گروه 20

نوع گزارش: نگاهي به آمار تجارت بين المللي كالايي اقتصادهاي گروه 20 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1398/03/18

بررسی فرضیه صادرات مجدد کالاهای وارداتی اساسی در سال 1397

نوع گزارش: بررسی فرضیه صادرات مجدد کالاهای وارداتی اساسی در سال 1397 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1398/03/13

وضعیت تجارت اتحادیه اروپا با ایران و سایر کشورها در فصل نخست سال 2019

نوع گزارش: وضعیت تجارت اتحادیه اروپا با ایران و سایر کشورها در فصل نخست سال 2019 | تهیه کننده: طاهره کریمی دستنایی | تاریخ انتشار: 1398/02/31

صادرات کالای بدون نفت خام کشور به تفکیک فصول کتاب مقررات صادرات و واردات در فروردین 1397

نوع گزارش: صادرات کالای بدون نفت خام کشور به تفکیک فصول کتاب مقررات صادرات و واردات در فروردین 1397 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1398/02/30

توسعه صادرات از مسیر افزایش ارزش افزوده خارجی

نوع گزارش: توسعه صادرات از مسیر افزایش ارزش افزوده خارجی | تهیه کننده: طاهره کریمی دستنایی | تاریخ انتشار: 1398/02/28

تجارت ایالات متحده آمریکا در فصل نخست سال 2019

نوع گزارش: تجارت ایالات متحده آمریکا در فصل نخست سال 2019 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1398/02/24

تجارت کالایی در فروردین ماه 1398

نوع گزارش: تجارت کالایی در فروردین ماه 1398 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1398/02/17

نفوذ رقبای ایران در بازار صادراتی اتحادیه اروپا

نوع گزارش: نفوذ رقبای ایران در بازار صادراتی اتحادیه اروپا | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1398/01/27

مروری بر وضعیت روابط تجاری ایران و اسلوونی

نوع گزارش: مروری بر وضعیت روابط تجاری ایران و اسلوونی | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1398/01/20