زمانی برای ایجاد کسب‏ وکار های جدید

نوع گزارش: زمانی برای ایجاد کسب‏ وکار های جدید | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1402/09/08

کتاب راهنما برای تسهیل‌گری در حوزه جذب سرمایه ‎گذاری مستقیم خارجی (با تاکید بر سرمایه‎ گذاری اقلیم)

نوع گزارش: کتاب راهنما برای تسهیل‌گری در حوزه جذب سرمایه ‎گذاری مستقیم خارجی (با تاکید بر سرمایه‎ گذاری اقلیم) | تهیه کننده: عبدالرضا پناهی | تاریخ انتشار: 1402/06/28

نگاهی بر وضعیت سرمایه ‏گذاری در ایران

نوع گزارش: نگاهی بر وضعیت سرمایه ‏گذاری در ایران | تهیه کننده: فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1402/06/21

سرمایه‏ گذاری مستقیم خارجی

نوع گزارش: سرمایه‏ گذاری مستقیم خارجی | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1402/04/25

رشد اقتصادی 1401؛ مصرف، سرمایه گذاری و تجارت

نوع گزارش: رشد اقتصادی 1401؛ مصرف، سرمایه گذاری و تجارت | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1402/03/30

اوج گیری در شرایط عدم قطعیت

نوع گزارش: اوج گیری در شرایط عدم قطعیت | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1402/03/03

چشم انداز اقتصاد ایران

نوع گزارش: چشم انداز اقتصاد ایران | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1402/01/28

تضعیف سرمایه گذاری در بخش معادن

نوع گزارش: تضعیف سرمایه گذاری در بخش معادن | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1402/01/15

رشد اقتصادی؛ مصرف، سرمایه گذاری و تجارت

نوع گزارش: رشد اقتصادی؛ مصرف، سرمایه گذاری و تجارت | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/12/28

تضعیف شتاب جذب سرمایه ‏گذاری

نوع گزارش: تضعیف شتاب جذب سرمایه ‏گذاری | تهیه کننده: فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1401/11/23

تحولات سرمایه‏ گذاری، مصرف و تجارت طی نیمه نخست 1401

نوع گزارش: تحولات سرمایه‏ گذاری، مصرف و تجارت طی نیمه نخست 1401 | تهیه کننده: فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1401/10/21

تحولات رشد اقتصادی در فصل نخست 1401

نوع گزارش: تحولات رشد اقتصادی در فصل نخست 1401 | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/06/23

سرمایه ‏گذاری مستقیم خارجی فصل نخست 2022

نوع گزارش: سرمایه ‏گذاری مستقیم خارجی فصل نخست 2022 | تهیه کننده: علی اکبر ریاحی | تاریخ انتشار: 1401/06/15

کیفیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی

نوع گزارش: کیفیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/06/08

چشم انداز اقتصاد جهان و ایران

نوع گزارش: چشم انداز اقتصاد جهان و ایران | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/01/31

سرمایه‏ گذاری خارجی طی 20 سال منتهی به سال 1399

نوع گزارش: سرمایه‏ گذاری خارجی طی 20 سال منتهی به سال 1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1401/01/21

ماتریس سرمایه گذاری مستقیم خارجی

نوع گزارش: ماتریس سرمایه گذاری مستقیم خارجی | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1400/12/22

تضعیف شدید سرمایه ‏گذاری در بخش معدن

نوع گزارش: تضعیف شدید سرمایه ‏گذاری در بخش معدن | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1400/11/25

مقایسه رشد اقتصادی مرکز آمار و بانک مرکزی طی نیمه نخست 1400

نوع گزارش: مقایسه رشد اقتصادی مرکز آمار و بانک مرکزی طی نیمه نخست 1400 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/10/04

سرمایه ‏گذاری طی دهه 1390

نوع گزارش: سرمایه ‏گذاری طی دهه 1390 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/07/12

نمایی از وضعیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران و ترکیه

نوع گزارش: نمایی از وضعیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران و ترکیه | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1400/04/09

تحولات رشد اقتصادی طی نه ماهه 1399(از منظر دو مرجع)

نوع گزارش: تحولات رشد اقتصادی طی نه ماهه 1399(از منظر دو مرجع) | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/01/07

اثر مالیات بر جذب سرمایه‏ گذاری مستقیم خارجی

نوع گزارش: اثر مالیات بر جذب سرمایه‏ گذاری مستقیم خارجی | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1399/12/12

سرمایه‏ گذاری مستقیم خارجی در سال 2020

نوع گزارش: سرمایه‏ گذاری مستقیم خارجی در سال 2020 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1399/11/11

برگشت رونق به اقتصاد جهان

نوع گزارش: برگشت رونق به اقتصاد جهان | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1399/11/08

اثر کووید-19 بر سرمایه‏ گذاری در اهداف توسعه پایدار

نوع گزارش: اثر کووید-19 بر سرمایه‏ گذاری در اهداف توسعه پایدار | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1399/10/15

سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌ های جدید مناطق شهری

نوع گزارش: سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌ های جدید مناطق شهری | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/09/05

تسهیل سرمایه‏ گذاری مستقیم خارجی در بخش دیجیتال (با تاکید بر تجارب کشور پاپوآگینه ‏نو)

نوع گزارش: تسهیل سرمایه‏ گذاری مستقیم خارجی در بخش دیجیتال (با تاکید بر تجارب کشور پاپوآگینه ‏نو) | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1399/09/05

موتور خاموش سرمایه گذاری

نوع گزارش: موتور خاموش سرمایه گذاری | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1399/09/04

سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیمه نخست 2020

نوع گزارش: سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیمه نخست 2020 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/08/12

رشد اقتصادی کشور در فصل نخست 1399

نوع گزارش: رشد اقتصادی کشور در فصل نخست 1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/06/22

اینفوگرافیک جریان ورودی سرمایه ‏گذاری مستقیم خارجی در فصل نخست سال 2020

نوع گزارش: اینفوگرافیک جریان ورودی سرمایه ‏گذاری مستقیم خارجی در فصل نخست سال 2020 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/06/05

صندوق‏های سرمایه ‏گذاری؛ ابزاری برای حفظ و تقویت ارزش دارایی

نوع گزارش: صندوق‏های سرمایه ‏گذاری؛ ابزاری برای حفظ و تقویت ارزش دارایی | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/05/21

اینفوگرافیک رشد سرمایه گذاری در ماشین آلات در سال 1398

نوع گزارش: اینفوگرافیک رشد سرمایه گذاری در ماشین آلات در سال 1398 | تهیه کننده: طاهره کریمی دستنایی | تاریخ انتشار: 1399/04/17

تحولات سرمایه‏ گذاری مستقیم خارجی در آسیای در حال توسعه

نوع گزارش: تحولات سرمایه‏ گذاری مستقیم خارجی در آسیای در حال توسعه | تهیه کننده: طاهره کریمی دستنایی | تاریخ انتشار: 1399/04/15

مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب (ارائه شده در جلسه هیات نمایندگان خرداد 1399)

نوع گزارش: مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب (ارائه شده در جلسه هیات نمایندگان خرداد 1399) | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1399/03/27

مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب (ارائه شده در جلسه هیات نمایندگان اردیبهشت 1399)

نوع گزارش: مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب (ارائه شده در جلسه هیات نمایندگان اردیبهشت 1399) | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1399/02/30

تحولات معادن در حال بهره‏ برداری کشور طی سال‏ های 97-1390

نوع گزارش: تحولات معادن در حال بهره‏ برداری کشور طی سال‏ های 97-1390 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1399/02/15

مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب فروردین 1399

نوع گزارش: مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب فروردین 1399 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1399/02/04

سیاست ‏گذاری سرمایه‏ گذاری خارجی در دوران شیوع ویروس

نوع گزارش: سیاست ‏گذاری سرمایه‏ گذاری خارجی در دوران شیوع ویروس | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/01/27

مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب (ارائه شده در جلسه هیات نمایندگان بهمن 1398)

نوع گزارش: مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب (ارائه شده در جلسه هیات نمایندگان بهمن 1398) | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1398/11/29

صنعت مراقبت‏ سلامت در کشورهای عضو آسه‏ آن

نوع گزارش: صنعت مراقبت‏ سلامت در کشورهای عضو آسه‏ آن | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1398/10/15

وضعیت سرمایه‏ گذاری مستقیم خارجی جهان طی نیمه نخست 2019

نوع گزارش: وضعیت سرمایه‏ گذاری مستقیم خارجی جهان طی نیمه نخست 2019 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1398/08/08

وضعیت نگران‏ کننده سرمایه ‏گذاری در کشور

نوع گزارش: وضعیت نگران‏ کننده سرمایه ‏گذاری در کشور | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1398/07/30

اولویت‏ های سرمایه‏ گذاری در بخش صنعت و معدن استان تهران (با استناد به گزارش وزارت صمت)

نوع گزارش: اولویت‏ های سرمایه‏ گذاری در بخش صنعت و معدن استان تهران (با استناد به گزارش وزارت صمت) | تهیه کننده: طاهره کریمی دستنایی | تاریخ انتشار: 1398/06/13

تحولات رشد اقتصادی ایران طی سال 1397

نوع گزارش: تحولات رشد اقتصادی ایران طی سال 1397 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1398/04/01

وضعیت سرمایه ‏گذاری مستقیم خارجی جهان به شیوه ادغام و اکتساب طی سال‏ های 2018 و 2019

نوع گزارش: وضعیت سرمایه ‏گذاری مستقیم خارجی جهان به شیوه ادغام و اکتساب طی سال‏ های 2018 و 2019 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1398/02/11

چرا سرمایه‏ گذاری در جهان در معرض تهدید است؟

نوع گزارش: چرا سرمایه‏ گذاری در جهان در معرض تهدید است؟ | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1398/01/17