اقتصادسنج (شماره 2)

نوع گزارش: اقتصادسنج (شماره 2) | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1402/11/26

نگاهی بر چشم انداز اقتصاد جهان

نوع گزارش: نگاهی بر چشم انداز اقتصاد جهان | تهیه کننده: محمود نصیری، مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1402/09/06

تاب ‏آوری کوتاه مدت، چالش‏ های پایدار (چشم ‏انداز اقتصاد جهان از نگاه صندوق بین‏ المللی پول)

نوع گزارش: تاب ‏آوری کوتاه مدت، چالش‏ های پایدار (چشم ‏انداز اقتصاد جهان از نگاه صندوق بین‏ المللی پول) | تهیه کننده: فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1402/05/21

مهار تورم

نوع گزارش: مهار تورم | تهیه کننده: فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1402/04/21

تحولات اقتصادی منطقه منا با تاکید بر ایران و عربستان سعودی

نوع گزارش: تحولات اقتصادی منطقه منا با تاکید بر ایران و عربستان سعودی | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1402/04/17

رشد اقتصادی 1401؛ مصرف، سرمایه گذاری و تجارت

نوع گزارش: رشد اقتصادی 1401؛ مصرف، سرمایه گذاری و تجارت | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1402/03/30

تضعیف شتاب رشد منطقه منا در سال 2023

نوع گزارش: تضعیف شتاب رشد منطقه منا در سال 2023 | تهیه کننده: فاطمه علیزاده اغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1402/03/20

اهمیت تجارت با قاره آفریقا

نوع گزارش: اهمیت تجارت با قاره آفریقا | تهیه کننده: فاطمه علیزاده اغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1402/03/09

چشم‏ انداز اقتصاد منطقه آسیا و پاسفیک

نوع گزارش: چشم‏ انداز اقتصاد منطقه آسیا و پاسفیک | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1402/02/12

مروری بر تجارت قزاقستان

نوع گزارش: مروری بر تجارت قزاقستان | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1402/01/30

تحولات اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا به همراه چشم ‏انداز آینده

نوع گزارش: تحولات اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا به همراه چشم ‏انداز آینده | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1402/01/26

رشد اقتصادی؛ مصرف، سرمایه گذاری و تجارت

نوع گزارش: رشد اقتصادی؛ مصرف، سرمایه گذاری و تجارت | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/12/28

رشد اقتصادی 9 ماهه نخست 1401

نوع گزارش: رشد اقتصادی 9 ماهه نخست 1401 | تهیه کننده: عاطفه قاسمیان | تاریخ انتشار: 1401/12/27

رشد اقتصادی نیمه نخست 1401

نوع گزارش: رشد اقتصادی نیمه نخست 1401 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1401/10/04

چشم انداز رشد اقتصاد جهان 2022

نوع گزارش: چشم انداز رشد اقتصاد جهان 2022 | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1400/11/06

تحولات رشد اقتصادی طی نیمه نخست 1400 (بر اساس آمارهای بانک مرکزی)

نوع گزارش: تحولات رشد اقتصادی طی نیمه نخست 1400 (بر اساس آمارهای بانک مرکزی) | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/10/07

چشم انداز اقتصادی مناپ در سال 2021 (براساس گزارش اکتبر صندوق بین ‏المللی پول)

نوع گزارش: چشم انداز اقتصادی مناپ در سال 2021 (براساس گزارش اکتبر صندوق بین ‏المللی پول) | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/08/10

اقتصاد استان تهران

نوع گزارش: اقتصاد استان تهران | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/08/05

مروری بر وضعیت تولید ناخالص داخلی استان تهران

نوع گزارش: مروری بر وضعیت تولید ناخالص داخلی استان تهران | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/07/11

چشم‏ انداز رشد اقتصادی جهان (سپتامبر 2021)

نوع گزارش: چشم‏ انداز رشد اقتصادی جهان (سپتامبر 2021) | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/07/04

مقایسه آمارهای رشد اقتصادی مرکز آمار و بانک مرکزی

نوع گزارش: مقایسه آمارهای رشد اقتصادی مرکز آمار و بانک مرکزی | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/06/31

مقایسه آمارهای رشد اقتصادی مرکز آمار و بانک مرکزی در سال 1399

نوع گزارش: مقایسه آمارهای رشد اقتصادی مرکز آمار و بانک مرکزی در سال 1399 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/04/05

تحولات رشد اقتصادی طی دهه 99-1390

نوع گزارش: تحولات رشد اقتصادی طی دهه 99-1390 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/04/05

مروری بر وضعیت تجارت ایران با کشورهای سنگال، کنیا و مالی

نوع گزارش: مروری بر وضعیت تجارت ایران با کشورهای سنگال، کنیا و مالی | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/03/25

چشم ‏انداز اقتصاد جهان و ایران

نوع گزارش: چشم ‏انداز اقتصاد جهان و ایران | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1400/01/28

مروری بر خلاصه چشم ‏انداز اقتصادی ایران طی دو سال 1401-1400 (بر اساس گزارش چشم ‏انداز اقتصادی آوریل 2021 صندوق بین ‏المللی پول)

نوع گزارش: مروری بر خلاصه چشم ‏انداز اقتصادی ایران طی دو سال 1401-1400 (بر اساس گزارش چشم ‏انداز اقتصادی آوریل 2021 صندوق بین ‏المللی پول) | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/01/18

رشد اقتصادی طی نه ماهه نخست 1399

نوع گزارش: رشد اقتصادی طی نه ماهه نخست 1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/12/20

خروج از رکود در فصل تابستان 1399 (مقایسه آمارهای رشد اقتصادی مرکز آمار و بانک مرکزی)

نوع گزارش: خروج از رکود در فصل تابستان 1399 (مقایسه آمارهای رشد اقتصادی مرکز آمار و بانک مرکزی) | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1399/09/30

رشد اقتصادی در نیمه نخست 1399

نوع گزارش: رشد اقتصادی در نیمه نخست 1399 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1399/09/18

چشم‌انداز اقتصاد جهان از منظر OECD دسامبر 2020

نوع گزارش: چشم‌انداز اقتصاد جهان از منظر OECD دسامبر 2020 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1399/09/12

چشم انداز اقتصادی مناپ در سال 2020 (بر اساس گزارش اکتبر صندوق بین ‏المللی پول)

نوع گزارش: چشم انداز اقتصادی مناپ در سال 2020 (بر اساس گزارش اکتبر صندوق بین ‏المللی پول) | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1399/08/11

رشد اقتصادی بهار 1399

نوع گزارش: رشد اقتصادی بهار 1399 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1399/06/30

رشد اقتصادی کشور در فصل نخست 1399

نوع گزارش: رشد اقتصادی کشور در فصل نخست 1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/06/22

اینفوگرافیک رشد اقتصادی و اجزای آن در سال 1398 از نگاه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران

نوع گزارش: اینفوگرافیک رشد اقتصادی و اجزای آن در سال 1398 از نگاه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/04/02

چشم انداز رشد اقتصادی 2020 در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

نوع گزارش: چشم انداز رشد اقتصادی 2020 در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا | تهیه کننده: طاهره کریمی دستنایی | تاریخ انتشار: 1399/04/01

تحولات رشد اقتصادی ایران طی سال‎های 1398-1391

نوع گزارش: تحولات رشد اقتصادی ایران طی سال‎های 1398-1391 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1399/03/27

چشم ‏انداز استمرار رکودتورمی در اقتصاد ایران

نوع گزارش: چشم ‏انداز استمرار رکودتورمی در اقتصاد ایران | تهیه کننده: طاهره کریمی دستنایی | تاریخ انتشار: 1399/02/08

مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب فروردین 1399

نوع گزارش: مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب فروردین 1399 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1399/02/04

چگونه شفافیت می تواند به اقتصادهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا کمک کند؟

نوع گزارش: چگونه شفافیت می تواند به اقتصادهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا کمک کند؟ | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1399/01/26

چشم ‏انداز مدیران ‏عامل بنگاه ‏ها از اقتصاد جهان در سال 2020

نوع گزارش: چشم ‏انداز مدیران ‏عامل بنگاه ‏ها از اقتصاد جهان در سال 2020 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1398/12/07

اینفوگرافیک ارزش افزوده فعالیت‏ های اقتصادی کشور طی 9 ماهه نخست 1398

نوع گزارش: اینفوگرافیک ارزش افزوده فعالیت‏ های اقتصادی کشور طی 9 ماهه نخست 1398 | تهیه کننده: طاهره کریمی دستنایی | تاریخ انتشار: 1398/11/30

مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب (ارائه شده در جلسه هیات نمایندگان بهمن 1398)

نوع گزارش: مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب (ارائه شده در جلسه هیات نمایندگان بهمن 1398) | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1398/11/29

اینفوگرافیک ارزش افزوده گروه صنایع و معادن طی 9 ماهه نخست 1398

نوع گزارش: اینفوگرافیک ارزش افزوده گروه صنایع و معادن طی 9 ماهه نخست 1398 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1398/11/27

اینفوگرافیک رشد اقتصادی کشور طی 9 ماهه نخست 1398

نوع گزارش: اینفوگرافیک رشد اقتصادی کشور طی 9 ماهه نخست 1398 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1398/11/21

پیش‏ بینی سازمان ملل متحد از اقتصاد جهان و ایران

نوع گزارش: پیش‏ بینی سازمان ملل متحد از اقتصاد جهان و ایران | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1398/11/07

ثباتی موقت یا بهبودی کند؟

نوع گزارش: ثباتی موقت یا بهبودی کند؟ | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1398/11/01

کاهش تولید و تجارت کشورهای G20 در فصل سوم 2019

نوع گزارش: کاهش تولید و تجارت کشورهای G20 در فصل سوم 2019 | تهیه کننده: طاهره کریمی دستنایی | تاریخ انتشار: 1398/10/21

چشم انداز اقتصادی منطقه مناپ

نوع گزارش: چشم انداز اقتصادی منطقه مناپ | تهیه کننده: طاهره کریمی دستنایی | تاریخ انتشار: 1398/08/13

چشم انداز اقتصادی آسیا و اقیانوسیه

نوع گزارش: چشم انداز اقتصادی آسیا و اقیانوسیه | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1398/08/06

چشم انداز اقتصاد ایران و جهان (بر اساس گزارش اکتبر 2019 صندوق بین ‏المللی پول)

نوع گزارش: چشم انداز اقتصاد ایران و جهان (بر اساس گزارش اکتبر 2019 صندوق بین ‏المللی پول) | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1398/07/24

کاهش سرعت رشد اقتصادی کشورهای عضو OECD در فصل دوم 2019

نوع گزارش: کاهش سرعت رشد اقتصادی کشورهای عضو OECD در فصل دوم 2019 | تهیه کننده: طاهره کریمی دستنایی | تاریخ انتشار: 1398/06/06

تحولات رشد اقتصادی ایران طی سال 1397

نوع گزارش: تحولات رشد اقتصادی ایران طی سال 1397 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1398/04/01

چشم انداز اقتصاد جهانی طی افق 2021

نوع گزارش: چشم انداز اقتصاد جهانی طی افق 2021 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1398/03/18

تغییر جایگاه ایران در جهان طی یک دهه گذشته

نوع گزارش: تغییر جایگاه ایران در جهان طی یک دهه گذشته | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1398/03/11

تغييرات شاخص هاي اقتصادي و بهاي كالاهاي اساسي در سال 2019 (بر اساس آمارهای صندوق بین المللی پول)

نوع گزارش: تغييرات شاخص هاي اقتصادي و بهاي كالاهاي اساسي در سال 2019 (بر اساس آمارهای صندوق بین المللی پول) | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1398/02/03

رشد اقتصادی کشور طی 9 ماهه نخست سال 1397

نوع گزارش: رشد اقتصادی کشور طی 9 ماهه نخست سال 1397 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1398/01/28