جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی در مروری تطبیقی با جایگاه ترکیه

نوع گزارش: جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی در مروری تطبیقی با جایگاه ترکیه | تهیه کننده: عاطفه قاسمیان | تاریخ انتشار: 1403/01/06

بررسی چالش‏ های لجستیک در زنجیره تامین یک صنعت

نوع گزارش: بررسی چالش‏ های لجستیک در زنجیره تامین یک صنعت | تهیه کننده: فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1402/12/26

اقتصادسنج (3)؛ نمایی از آخرین آمارهای اقتصادی کشور

نوع گزارش: اقتصادسنج (3)؛ نمایی از آخرین آمارهای اقتصادی کشور | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1402/12/22

بررسی چالش‌ها و راهبردهای تجارت با کشورهای همسایه (مطالعه موردی: ترکیه، عراق، پاکستان و افغانستان)

نوع گزارش: بررسی چالش‌ها و راهبردهای تجارت با کشورهای همسایه (مطالعه موردی: ترکیه، عراق، پاکستان و افغانستان) | تهیه کننده: رضا توکلی،امیرحسین عرب‌پور، محمد ذاکری نیا | تاریخ انتشار: 1402/11/21

بررسی وضعیت صادرات و واردات محصولات کشاورزی و غذایی

نوع گزارش: بررسی وضعیت صادرات و واردات محصولات کشاورزی و غذایی | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1402/10/25

تجارت چندجانبه در قلب آسیا (ایران، افغانستان، پاکستان)

نوع گزارش: تجارت چندجانبه در قلب آسیا (ایران، افغانستان، پاکستان) | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1402/10/04

فن‌تجارت؛ فرصتی برای تحول تجارت جهانی

نوع گزارش: فن‌تجارت؛ فرصتی برای تحول تجارت جهانی | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1402/09/20

نگاهی بر چشم انداز اقتصاد جهان

نوع گزارش: نگاهی بر چشم انداز اقتصاد جهان | تهیه کننده: محمود نصیری، مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1402/09/06

تجارت در حال گذار

نوع گزارش: تجارت در حال گذار | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1402/08/17

مروری بر وضعیت تجارت روسیه

نوع گزارش: مروری بر وضعیت تجارت روسیه | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1402/08/03

بررسی وضعیت تجارت با ترکیه

نوع گزارش: بررسی وضعیت تجارت با ترکیه | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1402/07/17

نگاهی بر وضعیت صنعت فرش دستباف (هنر ماندگار سرزمین کهن ایرانیان)

نوع گزارش: نگاهی بر وضعیت صنعت فرش دستباف (هنر ماندگار سرزمین کهن ایرانیان) | تهیه کننده: فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1402/07/17

زنجیره‌ های ارزش منطقه‌ای و توسعه تجارت

نوع گزارش: زنجیره‌ های ارزش منطقه‌ای و توسعه تجارت | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1402/07/12

چالش تمرکز در تجارت جهانی

نوع گزارش: چالش تمرکز در تجارت جهانی | تهیه کننده: محمد احمدی بنی- یاسر احمدی بنی | تاریخ انتشار: 1402/07/12

بررسی وضعیت تجارت با پاکستان

نوع گزارش: بررسی وضعیت تجارت با پاکستان | تهیه کننده: فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1402/07/10

سیاست تجارت خارجی هند 2023

نوع گزارش: سیاست تجارت خارجی هند 2023 | تهیه کننده: یاسر احمدی بنی، محمد احمدی بنی، ابوالفضل عبداللهی | تاریخ انتشار: 1402/06/27

مروری بر تجارت کالایی ایران طی 5 ماهه نخست سال 1402

نوع گزارش: مروری بر تجارت کالایی ایران طی 5 ماهه نخست سال 1402 | تهیه کننده: فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1402/06/12

وضعیت تجارت با کشور افغانستان

نوع گزارش: وضعیت تجارت با کشور افغانستان | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1402/06/11

بررسی وضعیت تجارت با کره جنوبی

نوع گزارش: بررسی وضعیت تجارت با کره جنوبی | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1402/06/06

مروری بر تجارت عربستان

نوع گزارش: مروری بر تجارت عربستان | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1402/05/31

آخرین وضعیت مبادلات بازرگانی کشور از مبادی گمرکی؛ با تاکید بر گمرکات استان تهران

نوع گزارش: آخرین وضعیت مبادلات بازرگانی کشور از مبادی گمرکی؛ با تاکید بر گمرکات استان تهران | تهیه کننده: پریسا مطرانلویی | تاریخ انتشار: 1402/05/31

تاب ‏آوری کوتاه مدت، چالش‏ های پایدار (چشم ‏انداز اقتصاد جهان از نگاه صندوق بین‏ المللی پول)

نوع گزارش: تاب ‏آوری کوتاه مدت، چالش‏ های پایدار (چشم ‏انداز اقتصاد جهان از نگاه صندوق بین‏ المللی پول) | تهیه کننده: فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1402/05/21

مروری بر تجارت کالایی ایران طی 4 ماهه نخست 1402

نوع گزارش: مروری بر تجارت کالایی ایران طی 4 ماهه نخست 1402 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1402/05/21

گرایش به دوست سپاری و بازتنظیم روابط تجاری (تحولات تجارت جهانی در فصل نخست 2023)

نوع گزارش: گرایش به دوست سپاری و بازتنظیم روابط تجاری (تحولات تجارت جهانی در فصل نخست 2023) | تهیه کننده: فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1402/04/12

تجارت کالایی ایران طی فصل نخست 1402

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران طی فصل نخست 1402 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1402/04/05

نگاهی به صادرات ایران و ترکیه

نوع گزارش: نگاهی به صادرات ایران و ترکیه | تهیه کننده: پریسا مطرانلویی | تاریخ انتشار: 1402/04/05

رشد اقتصادی 1401؛ مصرف، سرمایه گذاری و تجارت

نوع گزارش: رشد اقتصادی 1401؛ مصرف، سرمایه گذاری و تجارت | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1402/03/30

چشم‏ انداز تحولات صنعت آرایشی و بهداشتی

نوع گزارش: چشم‏ انداز تحولات صنعت آرایشی و بهداشتی | تهیه کننده: فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1402/03/27

مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی منتخب خرداد 1402

نوع گزارش: مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی منتخب خرداد 1402 | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1402/03/22

مروری بر تجارت کالایی ایران طی 2 ماهه نخست 1402

نوع گزارش: مروری بر تجارت کالایی ایران طی 2 ماهه نخست 1402 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1402/03/10

اهمیت تجارت با قاره آفریقا

نوع گزارش: اهمیت تجارت با قاره آفریقا | تهیه کننده: فاطمه علیزاده اغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1402/03/09

بنگاه‏ های چندملیتی و زنجیره ارزش جهانی

نوع گزارش: بنگاه‏ های چندملیتی و زنجیره ارزش جهانی | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1402/03/03

مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی منتخب اردیبهشت 1402

نوع گزارش: مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی منتخب اردیبهشت 1402 | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1402/02/31

تحولات تجارت ایران با اقتصادهای همسایه

نوع گزارش: تحولات تجارت ایران با اقتصادهای همسایه | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1402/02/25

مروری بر تجارت کالایی ایران در فروردین 1402

نوع گزارش: مروری بر تجارت کالایی ایران در فروردین 1402 | تهیه کننده: فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1402/02/20

تجارت کالایی ایران در قیاس با سایر اقتصادها

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران در قیاس با سایر اقتصادها | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1402/02/09

مروری بر روابط تجاری بین ارمنستان و ایران

نوع گزارش: مروری بر روابط تجاری بین ارمنستان و ایران | تهیه کننده: فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1402/02/05

مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی منتخب فروردین 1402

نوع گزارش: مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی منتخب فروردین 1402 | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1402/01/30

مروری بر تجارت قزاقستان

نوع گزارش: مروری بر تجارت قزاقستان | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1402/01/30

مروری بر تجارت کالایی ایران طی سال 1401

نوع گزارش: مروری بر تجارت کالایی ایران طی سال 1401 | تهیه کننده: فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1402/01/29

چشم انداز اقتصاد ایران

نوع گزارش: چشم انداز اقتصاد ایران | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1402/01/28

تحولات تجارت جهانی (گذار به سمت تجارت سبز)

نوع گزارش: تحولات تجارت جهانی (گذار به سمت تجارت سبز) | تهیه کننده: فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1402/01/20

رشد اقتصادی؛ مصرف، سرمایه گذاری و تجارت

نوع گزارش: رشد اقتصادی؛ مصرف، سرمایه گذاری و تجارت | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/12/28

تجارت با اتحادیه اروپا 22-2021

نوع گزارش: تجارت با اتحادیه اروپا 22-2021 | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/12/20

تحولات تجارت جهانی و چشم ‏انداز آن

نوع گزارش: تحولات تجارت جهانی و چشم ‏انداز آن | تهیه کننده: فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1401/12/16

مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی منتخب اسفند 1401

نوع گزارش: مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی منتخب اسفند 1401 | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/12/16

مروری بر تجارت کالایی ایران طی 11 ماهه نخست 1401

نوع گزارش: مروری بر تجارت کالایی ایران طی 11 ماهه نخست 1401 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1401/12/13

مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی منتخب بهمن 1401

نوع گزارش: مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی منتخب بهمن 1401 | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/11/25

روابط تجاری ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا

نوع گزارش: روابط تجاری ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا | تهیه کننده: عاطفه قاسمیان | تاریخ انتشار: 1401/11/23

ضرورت رفع موانع تجاری در اقتصادهای در حال توسعه

نوع گزارش: ضرورت رفع موانع تجاری در اقتصادهای در حال توسعه | تهیه کننده: فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1401/11/12

مروری بر تجارت کالایی ایران طی 10 ماهه نخست 1401

نوع گزارش: مروری بر تجارت کالایی ایران طی 10 ماهه نخست 1401 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1401/11/09

تسهیل تجارت با استفاده از ابزارهای دیجیتال

نوع گزارش: تسهیل تجارت با استفاده از ابزارهای دیجیتال | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1401/11/02

مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی منتخب دی 1401

نوع گزارش: مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی منتخب دی 1401 | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/10/27

مروری بر تجارت ایران از ابتدای فروردین تا 10 دی 1401

نوع گزارش: مروری بر تجارت ایران از ابتدای فروردین تا 10 دی 1401 | تهیه کننده: فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1401/10/13

حمل و نقل دریایی؛ چالش ها و الزامات

نوع گزارش: حمل و نقل دریایی؛ چالش ها و الزامات | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/10/11

مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی منتخب آذر 1401

نوع گزارش: مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی منتخب آذر 1401 | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/09/29

تحولات اقتصادی و تجاری ارمنستان

نوع گزارش: تحولات اقتصادی و تجاری ارمنستان | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/09/12

مروری بر تجارت ایران طی 8 ماهه نخست 1401

نوع گزارش: مروری بر تجارت ایران طی 8 ماهه نخست 1401 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1401/09/07

مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی منتخب آبان 1401

نوع گزارش: مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی منتخب آبان 1401 | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/08/24

فرصت ها و چالش های اقتصادهای نفتی منطقه منا

نوع گزارش: فرصت ها و چالش های اقتصادهای نفتی منطقه منا | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/08/14

تسریع کربن‌زدایی از طریق تجارت کالاها و خدمات اقلیمی

نوع گزارش: تسریع کربن‌زدایی از طریق تجارت کالاها و خدمات اقلیمی | تهیه کننده: پریسا مطرانلویی | تاریخ انتشار: 1401/08/11

معکوس ‏شدن جریانات نزولی صادرات و واردات در مهر 1401

نوع گزارش: معکوس ‏شدن جریانات نزولی صادرات و واردات در مهر 1401 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1401/08/10

عملکرد ضعیف ایران در تجارت با اتحادیه اروپا

نوع گزارش: عملکرد ضعیف ایران در تجارت با اتحادیه اروپا | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/07/30

مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی منتخب مهر 1401

نوع گزارش: مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی منتخب مهر 1401 | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/07/25

تجارت نیمه نخست 1401

نوع گزارش: تجارت نیمه نخست 1401 | تهیه کننده: فاطمه علیزاده آغ‏ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1401/07/11

جایگاه ضعیف ایران در واردات هند

نوع گزارش: جایگاه ضعیف ایران در واردات هند | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/07/06

جهش صادرات عربستان سعودی به اتحادیه اروپا

نوع گزارش: جهش صادرات عربستان سعودی به اتحادیه اروپا | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/06/29

مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی منتخب شهریور 1401

نوع گزارش: مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی منتخب شهریور 1401 | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/06/28

تجارت ایران و چین

نوع گزارش: تجارت ایران و چین | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/06/21

مروری بر تجارت ایران طی 5 ماهه نخست 1401

نوع گزارش: مروری بر تجارت ایران طی 5 ماهه نخست 1401 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1401/06/07

تجارت ایران و هند طی نیمه نخست 2022

نوع گزارش: تجارت ایران و هند طی نیمه نخست 2022 | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/05/31

تجارت با اتحادیه اروپا طی نیمه نخست 2022، ایران- ترکیه- عربستان سعودی

نوع گزارش: تجارت با اتحادیه اروپا طی نیمه نخست 2022، ایران- ترکیه- عربستان سعودی | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/05/26

مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی منتخب مرداد 1401

نوع گزارش: مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی منتخب مرداد 1401 | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/05/24

تجارت اقلام کشاورزی و غذایی طی فصل نخست 1401

نوع گزارش: تجارت اقلام کشاورزی و غذایی طی فصل نخست 1401 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1401/05/19

مروری بر تجارت ایران طی 4 ماهه نخست 1401

نوع گزارش: مروری بر تجارت ایران طی 4 ماهه نخست 1401 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1401/05/10

چشم انداز رشد اقتصادی، تورم و تجارت جهان 23-2022

نوع گزارش: چشم انداز رشد اقتصادی، تورم و تجارت جهان 23-2022 | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/05/05

مروری بر وضعیت متغیرها و شاخص های اقتصادی تیر 1401

نوع گزارش: مروری بر وضعیت متغیرها و شاخص های اقتصادی تیر 1401 | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/04/28

تجارت و رشد اقتصادی

نوع گزارش: تجارت و رشد اقتصادی | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/04/11

مروری بر تجارت ایران طی سه ماهه نخست 1401

نوع گزارش: مروری بر تجارت ایران طی سه ماهه نخست 1401 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1401/04/08

تجارت کالاها و خدمات اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور

نوع گزارش: تجارت کالاها و خدمات اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/03/16

مروری بر تجارت کالایی ایران طی دو ماهه نخست 1401

نوع گزارش: مروری بر تجارت کالایی ایران طی دو ماهه نخست 1401 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1401/03/11

تجارت کالایی ایران با اتحادیه اروپا- فصل نخست 2022

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران با اتحادیه اروپا- فصل نخست 2022 | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/03/02

تجارت کالایی ایران در فروردین 1401

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران در فروردین 1401 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1401/02/28

تجارت کالایی ایران در سال 1400

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران در سال 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1401/02/04

چشم انداز اقتصاد جهان و ایران

نوع گزارش: چشم انداز اقتصاد جهان و ایران | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/01/31

مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی فروردین 1401

نوع گزارش: مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی فروردین 1401 | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/01/30

مقابله با بحران افزایش بهای مواد غذایی

نوع گزارش: مقابله با بحران افزایش بهای مواد غذایی | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/01/16

تجارت کالایی سال 1400

نوع گزارش: تجارت کالایی سال 1400 | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/01/09

تجارت کالایی اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور

نوع گزارش: تجارت کالایی اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/01/08

وضعیت تجارت یازده ماهه 1400

نوع گزارش: وضعیت تجارت یازده ماهه 1400 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/12/17

مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی اسفند 1400

نوع گزارش: مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی اسفند 1400 | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1400/12/17

تغییر الگوهای تجاری جهان در سال 2022

نوع گزارش: تغییر الگوهای تجاری جهان در سال 2022 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/12/03

مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب (ارائه شده در جلسه هیات نمایندگان بهمن 1400)

نوع گزارش: مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب (ارائه شده در جلسه هیات نمایندگان بهمن 1400) | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/11/19

توسعه زنجیره ارزش جهانی GVCs

نوع گزارش: توسعه زنجیره ارزش جهانی GVCs | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/11/13

وضعیت تجارت اقلام دارویی و پزشکی طی 9 ماهه نخست 1400

نوع گزارش: وضعیت تجارت اقلام دارویی و پزشکی طی 9 ماهه نخست 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/11/10

وضعیت تجارت ده ماهه 1400

نوع گزارش: وضعیت تجارت ده ماهه 1400 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/11/09

تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا طی نه ماهه سال 1400

نوع گزارش: تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا طی نه ماهه سال 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/11/04

مروری بر وضعیت تجارت کالایی ایران و هند طی 9 ماهه نخست 1400

نوع گزارش: مروری بر وضعیت تجارت کالایی ایران و هند طی 9 ماهه نخست 1400 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/10/29

مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب (ارائه شده در جلسه هیات نمایندگان دی 1400)

نوع گزارش: مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب (ارائه شده در جلسه هیات نمایندگان دی 1400) | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/10/28

وضعیت تجارت طی 9 ماهه 1400

نوع گزارش: وضعیت تجارت طی 9 ماهه 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/10/13

تحولات تولید و تجارت برق در تابستان 1400

نوع گزارش: تحولات تولید و تجارت برق در تابستان 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/10/12

بزرگترین موافقت‏نامه تجارت آزاد میان 15 کشور جهان

نوع گزارش: بزرگترین موافقت‏نامه تجارت آزاد میان 15 کشور جهان | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/10/11

مروری بر وضعیت تجارت کالایی ایران با کشورهای اوراسیا طی 8 ماهه نخست 1400

نوع گزارش: مروری بر وضعیت تجارت کالایی ایران با کشورهای اوراسیا طی 8 ماهه نخست 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/10/07

مقایسه رشد اقتصادی مرکز آمار و بانک مرکزی طی نیمه نخست 1400

نوع گزارش: مقایسه رشد اقتصادی مرکز آمار و بانک مرکزی طی نیمه نخست 1400 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/10/04

مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب (ارائه شده در جلسه هیات نمایندگان آذر 1400)

نوع گزارش: مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب (ارائه شده در جلسه هیات نمایندگان آذر 1400) | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/09/30

روابط تجاری ترکیه با کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان طی پنج سال منتهی به 2020

نوع گزارش: روابط تجاری ترکیه با کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان طی پنج سال منتهی به 2020 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/09/23

اقتصاد دیجیتال

نوع گزارش: اقتصاد دیجیتال | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/09/16

مروری بر وضعیت تجارت جهان طی 9 ماهه نخست 2021 با تاکید بر کشورهای گروه 20

نوع گزارش: مروری بر وضعیت تجارت جهان طی 9 ماهه نخست 2021 با تاکید بر کشورهای گروه 20 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/09/16

معکوس شدن جریان تجارت در آبان 1400

نوع گزارش: معکوس شدن جریان تجارت در آبان 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/09/08

تجارت کالایی ایران و اتحادیه اروپا طی سه فصل نخست 2021

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران و اتحادیه اروپا طی سه فصل نخست 2021 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/09/07

مروری بر روابط تجاری ایران و ترکیه با سوریه

نوع گزارش: مروری بر روابط تجاری ایران و ترکیه با سوریه | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/09/02

مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب (ارائه شده در جلسه هیات نمایندگان آبان 1400)

نوع گزارش: مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب (ارائه شده در جلسه هیات نمایندگان آبان 1400) | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/08/25

نقش منفعل تجارت در اقتصاد طی دهه 1390

نوع گزارش: نقش منفعل تجارت در اقتصاد طی دهه 1390 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/08/17

تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی هفت ماه نخست 1400

نوع گزارش: تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی هفت ماه نخست 1400 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/08/08

مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب (ارائه شده در جلسه هیات نمایندگان مهر 1400)

نوع گزارش: مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب (ارائه شده در جلسه هیات نمایندگان مهر 1400) | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/07/27

تجارت کالایی ایران طی نیمه نخست 1400

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران طی نیمه نخست 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/07/25

تراز پرداخت ها در فصل بهار 1400

نوع گزارش: تراز پرداخت ها در فصل بهار 1400 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/07/19

تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی نیمه نخست 1400

نوع گزارش: تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی نیمه نخست 1400 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/07/10

وضعیت تجارت اقلام دارویی و پزشکی طی 5 ماهه نخست 1400

نوع گزارش: وضعیت تجارت اقلام دارویی و پزشکی طی 5 ماهه نخست 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/07/07

مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب (ارائه شده در جلسه هیات نمایندگان 30 شهریور 1400)

نوع گزارش: مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب (ارائه شده در جلسه هیات نمایندگان 30 شهریور 1400) | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/06/30

تجارت با رویکرد توسعه پایدار

نوع گزارش: تجارت با رویکرد توسعه پایدار | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/06/21

تجارت اقتصادهای گروه 20 در نیمه نخست 2021

نوع گزارش: تجارت اقتصادهای گروه 20 در نیمه نخست 2021 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/06/15

تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی 5 ماهه نخست 1400

نوع گزارش: تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی 5 ماهه نخست 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/06/15

مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب (ارائه شده در جلسه هیات نمایندگان 9 شهریور 1400)

نوع گزارش: مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب (ارائه شده در جلسه هیات نمایندگان 9 شهریور 1400) | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/06/09

نگاهی بر آخرین وضعیت تجارت ایران و اتریش

نوع گزارش: نگاهی بر آخرین وضعیت تجارت ایران و اتریش | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/06/07

مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب - مرداد 1400

نوع گزارش: مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب - مرداد 1400 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/05/24

تجارت محصولات پلیمری طی فصل نخست 1400

نوع گزارش: تجارت محصولات پلیمری طی فصل نخست 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/05/19

مروری بر وضعیت تجارت در بخش فلزات طی بهار 1400

نوع گزارش: مروری بر وضعیت تجارت در بخش فلزات طی بهار 1400 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1400/05/16

تجارت بخش کشاورزی و غذایی طی فصل نخست 1400

نوع گزارش: تجارت بخش کشاورزی و غذایی طی فصل نخست 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/05/11

تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی چهار ماهه نخست 1400

نوع گزارش: تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی چهار ماهه نخست 1400 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/05/09

مروری بر وضعیت تجارت کالایی ایران با کشورهای اوراسیا طی فصل نخست 1400

نوع گزارش: مروری بر وضعیت تجارت کالایی ایران با کشورهای اوراسیا طی فصل نخست 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/05/04

تولید، مصرف و تجارت برق

نوع گزارش: تولید، مصرف و تجارت برق | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/04/20

مروری بر روابط تجاری ایران و افغانستان

نوع گزارش: مروری بر روابط تجاری ایران و افغانستان | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/04/14

تجارت جهانی در فصل نخست 2021

نوع گزارش: تجارت جهانی در فصل نخست 2021 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/04/12

تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی فصل نخست 1400

نوع گزارش: تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی فصل نخست 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/04/05

تجارت کالایی ایران و ترکیه با اتحادیه اروپا طی 4 ماه نخست 2021

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران و ترکیه با اتحادیه اروپا طی 4 ماه نخست 2021 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/03/30

مروری بر وضعیت تجارت کالایی ایران با کشورهای اوراسیا طی دو ماهه نخست 1400

نوع گزارش: مروری بر وضعیت تجارت کالایی ایران با کشورهای اوراسیا طی دو ماهه نخست 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/03/29

تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی دوماهه نخست 1400

نوع گزارش: تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی دوماهه نخست 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/03/10

تجارت جهان در فصل نخست 2021

نوع گزارش: تجارت جهان در فصل نخست 2021 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/03/04

تجارت ایران و ترکیه در فصل نخست 2021

نوع گزارش: تجارت ایران و ترکیه در فصل نخست 2021 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/03/01

خلاصه وضعیت تجارت ایران و اتحادیه اروپا در فصل نخست 2021

نوع گزارش: خلاصه وضعیت تجارت ایران و اتحادیه اروپا در فصل نخست 2021 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/02/29

خلاصه وضعیت تجارت ماسک صورت در سال 1399

نوع گزارش: خلاصه وضعیت تجارت ماسک صورت در سال 1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/02/12

تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا

نوع گزارش: تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1400/02/07

تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی فروردین 1400

نوع گزارش: تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی فروردین 1400 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/02/07

تجارت کالایی ایران در سال 1399

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران در سال 1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/02/06

خلاصه وضعیت تجارت سال 1399

نوع گزارش: خلاصه وضعیت تجارت سال 1399 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/01/11

تجارت 11 ماهه 1399

نوع گزارش: تجارت 11 ماهه 1399 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/01/11

تحولات رشد اقتصادی طی نه ماهه 1399(از منظر دو مرجع)

نوع گزارش: تحولات رشد اقتصادی طی نه ماهه 1399(از منظر دو مرجع) | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/01/07

یک دهه تجارت کالایی ایران با ترکیه

نوع گزارش: یک دهه تجارت کالایی ایران با ترکیه | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1399/12/26

عملکرد تجارت ایران با اوراسیا طی 11 ماهه 1399

نوع گزارش: عملکرد تجارت ایران با اوراسیا طی 11 ماهه 1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/12/24

تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی 11 ماهه نخست 1399

نوع گزارش: تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی 11 ماهه نخست 1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/12/13

تجارت کالایی ایران و عراق طی 10 ماهه نخست 1399

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران و عراق طی 10 ماهه نخست 1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/12/11

یک دهه تجارت کالایی ایران با اروپا

نوع گزارش: یک دهه تجارت کالایی ایران با اروپا | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1399/12/09

عملکرد تجارت ایران با اوراسیا طی ده ماهه 1399

نوع گزارش: عملکرد تجارت ایران با اوراسیا طی ده ماهه 1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/12/04

برگشت رونق به اقتصاد جهان

نوع گزارش: برگشت رونق به اقتصاد جهان | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1399/11/08

تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی 10 ماهه نخست 1399

نوع گزارش: تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی 10 ماهه نخست 1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/11/08

تجارت ترجیحی آسیا و اقیانوسیه

نوع گزارش: تجارت ترجیحی آسیا و اقیانوسیه | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1399/11/08

تجارت کالایی ایران با ترکیه طی 11 ماهه سال 2020

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران با ترکیه طی 11 ماهه سال 2020 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/11/01

تجارت محصولات کشاورزی و غذایی ایران با اوراسیا طی نه ماهه سال 1399

نوع گزارش: تجارت محصولات کشاورزی و غذایی ایران با اوراسیا طی نه ماهه سال 1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/11/01

تجارت کالایی ایران و چین طی 9 ماهه نخست 1399

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران و چین طی 9 ماهه نخست 1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/10/30

تجارت کالایی ایران طی سه فصل نخست 1399

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران طی سه فصل نخست 1399 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1399/10/17

سهم ناچیز ایران در تجارت جهانی ماسک صورت

نوع گزارش: سهم ناچیز ایران در تجارت جهانی ماسک صورت | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1399/10/13

افزایش تجارت اقلام پزشکی مرتبط با کووید-19 طی نیمه نخست 2020

نوع گزارش: افزایش تجارت اقلام پزشکی مرتبط با کووید-19 طی نیمه نخست 2020 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1399/10/10

تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی 9 ماهه نخست 1399

نوع گزارش: تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی 9 ماهه نخست 1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/10/09

عملکرد تجارت ایران با اوراسیا طی هشت ماهه 1399

نوع گزارش: عملکرد تجارت ایران با اوراسیا طی هشت ماهه 1399 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1399/10/06

تجارت کالایی ایران با اتحادیه اروپا طی ده ماهه سال 2020

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران با اتحادیه اروپا طی ده ماهه سال 2020 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/10/02

تجارت کالایی ایران و ترکیه طی 10 ماهه منتهی به اکتبر 2020

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران و ترکیه طی 10 ماهه منتهی به اکتبر 2020 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1399/09/23

وضعیت صادرات و واردات کالایی ایران به کشورهای همسایه و مجاور طی 8 ماهه نخست 1399

نوع گزارش: وضعیت صادرات و واردات کالایی ایران به کشورهای همسایه و مجاور طی 8 ماهه نخست 1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/09/12

تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی 8 ماهه 1399

نوع گزارش: تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی 8 ماهه 1399 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1399/09/05

تجارت کالایی ایران و ترکیه طی 9 ماهه نخست 2020

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران و ترکیه طی 9 ماهه نخست 2020 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/09/01

تجارت ایران با اتحادیه اروپا طی 9 ماهه منتهی به سپتامبر 2020

نوع گزارش: تجارت ایران با اتحادیه اروپا طی 9 ماهه منتهی به سپتامبر 2020 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1399/08/28

شیب تند صادرات کالای غیرنفتی ایران در مهر ماه 1399

نوع گزارش: شیب تند صادرات کالای غیرنفتی ایران در مهر ماه 1399 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1399/08/14

تجارت کالایی جهان در سال 2020 براساس پیش‏ بینی آنکتاد

نوع گزارش: تجارت کالایی جهان در سال 2020 براساس پیش‏ بینی آنکتاد | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1399/08/12

تجارت غیرنفتی ایران و عراق طی 5 ماهه 1399

نوع گزارش: تجارت غیرنفتی ایران و عراق طی 5 ماهه 1399 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1399/08/05

مبادلات تجاری ایران و ترکیه در 8 ماهه 2020

نوع گزارش: مبادلات تجاری ایران و ترکیه در 8 ماهه 2020 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1399/07/30

تجارت کالایی ایران با اتحادیه اروپا طی هشت ماهه سال 2020

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران با اتحادیه اروپا طی هشت ماهه سال 2020 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/07/30

تجارت کالای بدون نفت خام ایران در شش ماهه نخست 1399

نوع گزارش: تجارت کالای بدون نفت خام ایران در شش ماهه نخست 1399 | تهیه کننده: طاهره کریمی دستنایی | تاریخ انتشار: 1399/07/13

وضعیت فروش داخلی و تجارت برق در بهار1399

نوع گزارش: وضعیت فروش داخلی و تجارت برق در بهار1399 | تهیه کننده: طاهره کریمی دستنایی | تاریخ انتشار: 1399/07/08

تجارت کالایی ایران با اتحادیه اروپا طی هفت ماهه سال 2020

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران با اتحادیه اروپا طی هفت ماهه سال 2020 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1399/07/02

تراکنش‏ های خرید از طریق پایانه فروش و آنلاین در 5 ماهه نخست سال 1399

نوع گزارش: تراکنش‏ های خرید از طریق پایانه فروش و آنلاین در 5 ماهه نخست سال 1399 | تهیه کننده: طاهره کریمی دستنایی | تاریخ انتشار: 1399/06/26

تجارت کالایی ایران و ترکیه طی هفت ماه نخست 2020

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران و ترکیه طی هفت ماه نخست 2020 | تهیه کننده: طاهره کریمی دستنایی | تاریخ انتشار: 1399/06/26

تجارت کالای بدون نفت خام ایران طی 5 ماه نخست 1399

نوع گزارش: تجارت کالای بدون نفت خام ایران طی 5 ماه نخست 1399 | تهیه کننده: طاهره کریمی دستنایی | تاریخ انتشار: 1399/06/19

تجارت کالایی ایران و اتحادیه اروپا طی 6 ماهه نخست سال 2020

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران و اتحادیه اروپا طی 6 ماهه نخست سال 2020 | تهیه کننده: طاهره کریمی دستنایی | تاریخ انتشار: 1399/06/03

اینفوگرافیک تجارت کالایی ایران با کشورهای منتخب طی 6 ماهه نخست 2020

نوع گزارش: اینفوگرافیک تجارت کالایی ایران با کشورهای منتخب طی 6 ماهه نخست 2020 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/05/28

تجارت کالایی ایران با ترکیه در نیمه نخست سال 2020

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران با ترکیه در نیمه نخست سال 2020 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1399/05/28

اینفوگرافیک تجارت کالای بدون نفت خام ایران طی 4 ماهه 1399

نوع گزارش: اینفوگرافیک تجارت کالای بدون نفت خام ایران طی 4 ماهه 1399 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1399/05/08

اینفوگرافیک تجارت کالایی (بدون نفت خام) ایران در بهار 1399

نوع گزارش: اینفوگرافیک تجارت کالایی (بدون نفت خام) ایران در بهار 1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/05/04

تحولات تجارت کالایی طی دو دهه اخیر

نوع گزارش: تحولات تجارت کالایی طی دو دهه اخیر | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1399/04/11

تجارت اقتصادهای منتخب در فصل نخست 2020

نوع گزارش: تجارت اقتصادهای منتخب در فصل نخست 2020 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/04/11

افت تجارت جهانی پس از شیوع کووید- 19

نوع گزارش: افت تجارت جهانی پس از شیوع کووید- 19 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1399/04/02

تجارت کالایی ایران و اتحادیه اروپا در فصل نخست 2020

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران و اتحادیه اروپا در فصل نخست 2020 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/04/01

مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب (ارائه شده در جلسه هیات نمایندگان خرداد 1399)

نوع گزارش: مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب (ارائه شده در جلسه هیات نمایندگان خرداد 1399) | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1399/03/27

اینفوگرافیک وضعیت تجارت کالایی بدون نفت خام کشور طی دو ماهه نخست 1399

نوع گزارش: اینفوگرافیک وضعیت تجارت کالایی بدون نفت خام کشور طی دو ماهه نخست 1399 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1399/03/18

افت تجارت جهان در دو فصل‏ نخست سال 2020

نوع گزارش: افت تجارت جهان در دو فصل‏ نخست سال 2020 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/03/03

مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب (ارائه شده در جلسه هیات نمایندگان اردیبهشت 1399)

نوع گزارش: مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب (ارائه شده در جلسه هیات نمایندگان اردیبهشت 1399) | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1399/02/30

تجارت کالایی ایران با ترکیه در فصل نخست سال 2020

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران با ترکیه در فصل نخست سال 2020 | تهیه کننده: طاهره کریمی دستنایی | تاریخ انتشار: 1399/02/24

تجارت کالایی (بدون نفت خام) ایران در فروردین ماه 1399

نوع گزارش: تجارت کالایی (بدون نفت خام) ایران در فروردین ماه 1399 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1399/02/23

تجارت کالایی ایران و اتحادیه اروپا طی دو ماه نخست 2020

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران و اتحادیه اروپا طی دو ماه نخست 2020 | تهیه کننده: طاهره کریمی دستنایی | تاریخ انتشار: 1399/02/14

صادرات و واردات کالاها و خدمات کشورهای منتخب منطقه مناپ و آسیای مرکزی

نوع گزارش: صادرات و واردات کالاها و خدمات کشورهای منتخب منطقه مناپ و آسیای مرکزی | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/02/09

تجارت کالای غیرنفتی ایران در سال 1398

نوع گزارش: تجارت کالای غیرنفتی ایران در سال 1398 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1399/02/05

مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب فروردین 1399

نوع گزارش: مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب فروردین 1399 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1399/02/04

تجارت جهانی کالاهای پزشکی موردنیاز برای مقابله با ویروس کووید-19

نوع گزارش: تجارت جهانی کالاهای پزشکی موردنیاز برای مقابله با ویروس کووید-19 | تهیه کننده: طاهره کریمی دستنایی | تاریخ انتشار: 1399/01/23

چشم ‏انداز تجارت جهان طی سال‏ های 2020 و 2021

نوع گزارش: چشم ‏انداز تجارت جهان طی سال‏ های 2020 و 2021 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1399/01/22

مقایسه تجارت کالایی ایران و ترکیه با اتحادیه اروپا- ژانویه 2018 الی ژانویه 2020

نوع گزارش: مقایسه تجارت کالایی ایران و ترکیه با اتحادیه اروپا- ژانویه 2018 الی ژانویه 2020 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1399/01/10

اینفوگرافیک تجارت ایران طی 11 ماهه سال‏ 1398

نوع گزارش: اینفوگرافیک تجارت ایران طی 11 ماهه سال‏ 1398 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1398/12/27

سقوط صادرات نفتی ایران به اتحادیه اروپا در سال 2019

نوع گزارش: سقوط صادرات نفتی ایران به اتحادیه اروپا در سال 2019 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1398/11/30

مروری بر تجارت ایران و ترکیه در سال 2019

نوع گزارش: مروری بر تجارت ایران و ترکیه در سال 2019 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1398/11/29

مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب (ارائه شده در جلسه هیات نمایندگان بهمن 1398)

نوع گزارش: مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب (ارائه شده در جلسه هیات نمایندگان بهمن 1398) | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1398/11/29

مروری بر تجارت ایران و پاکستان

نوع گزارش: مروری بر تجارت ایران و پاکستان | تهیه کننده: طاهره کریمی دستنایی | تاریخ انتشار: 1398/11/23

افت شدید تجارت ایران و هند در سال 2019

نوع گزارش: افت شدید تجارت ایران و هند در سال 2019 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1398/11/06

اینفوگرافیک تجارت برق ایران طی دو سال اخیر

نوع گزارش: اینفوگرافیک تجارت برق ایران طی دو سال اخیر | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1398/10/28

مروری بر وضعیت تجارت هند با ایران

نوع گزارش: مروری بر وضعیت تجارت هند با ایران | تهیه کننده: طاهره کریمی دستنایی | تاریخ انتشار: 1398/10/24

کاهش تولید و تجارت کشورهای G20 در فصل سوم 2019

نوع گزارش: کاهش تولید و تجارت کشورهای G20 در فصل سوم 2019 | تهیه کننده: طاهره کریمی دستنایی | تاریخ انتشار: 1398/10/21

مروری بر وضعیت تجارت تجهیزات برقی در سال 1397

نوع گزارش: مروری بر وضعیت تجارت تجهیزات برقی در سال 1397 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1398/10/18

تجارت کالایی ایران و اتحادیه اروپا طی نه ماهه نخست 2019

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران و اتحادیه اروپا طی نه ماهه نخست 2019 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1398/09/23

وضعیت تجارت الکترونیک B2C ایران و سایر کشورها در سال 2019

نوع گزارش: وضعیت تجارت الکترونیک B2C ایران و سایر کشورها در سال 2019 | تهیه کننده: طاهره کریمی دستنایی | تاریخ انتشار: 1398/09/20

اینفوگرافیک مروری بر تجارت کالایی (بدون نفت خام) ایران طی 8 ماهه نخست 1398

نوع گزارش: اینفوگرافیک مروری بر تجارت کالایی (بدون نفت خام) ایران طی 8 ماهه نخست 1398 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1398/09/19

مروری بر وضعیت تجارت خارجی امریکا طی نه ماهه نخست سال 2019

نوع گزارش: مروری بر وضعیت تجارت خارجی امریکا طی نه ماهه نخست سال 2019 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1398/08/28

مروری بر تجارت کالایی ایران طی هفت ماهه نخست سال 1398

نوع گزارش: مروری بر تجارت کالایی ایران طی هفت ماهه نخست سال 1398 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1398/08/22

استمرار روند کاهشی صادرات کالایی ایران به ترکیه طی 9 ماه نخست 2019

نوع گزارش: استمرار روند کاهشی صادرات کالایی ایران به ترکیه طی 9 ماه نخست 2019 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1398/08/21

تجارت کالایی ایران و اتحادیه اروپا طی هشت ماهه نخست 2019

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران و اتحادیه اروپا طی هشت ماهه نخست 2019 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1398/08/13

مروری بر تجارت کالایی ایران طی نیمه نخست سال 1398

نوع گزارش: مروری بر تجارت کالایی ایران طی نیمه نخست سال 1398 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1398/08/08

بررسی اقلام مندرج در موافقت‏نامه تجارت ترجیحی ایران و اتحادیه اوراسیا

نوع گزارش: بررسی اقلام مندرج در موافقت‏نامه تجارت ترجیحی ایران و اتحادیه اوراسیا | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1398/08/08

نگاهی به آمار تجارت بین‏ المللی کالایی اقتصادهای گروه 20 در فصل دوم 2019

نوع گزارش: نگاهی به آمار تجارت بین‏ المللی کالایی اقتصادهای گروه 20 در فصل دوم 2019 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1398/07/17

استمرار روند کاهشی صادرات کالایی ایران به ترکیه طی هشت ماهه نخست 2019

نوع گزارش: استمرار روند کاهشی صادرات کالایی ایران به ترکیه طی هشت ماهه نخست 2019 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1398/07/13

روند ماهانه تجارت کالای بدون نفت خام ایران طی پنج ماهه نخست سال 1398

نوع گزارش: روند ماهانه تجارت کالای بدون نفت خام ایران طی پنج ماهه نخست سال 1398 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1398/07/10

ذینفعان تجاری تاسیس اتحادیه اقتصادی اوراسیا

نوع گزارش: ذینفعان تجاری تاسیس اتحادیه اقتصادی اوراسیا | تهیه کننده: طاهره کریمی دستنایی | تاریخ انتشار: 1398/07/03

افت شدید صادرات کالایی ایران به ترکیه طی هفت ماهه نخست 2019

نوع گزارش: افت شدید صادرات کالایی ایران به ترکیه طی هفت ماهه نخست 2019 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1398/06/13

تجارت کالایی ایران در مرداد 1398

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران در مرداد 1398 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1398/06/12

مرور آماری تجارت جهان در سال 2019

نوع گزارش: مرور آماری تجارت جهان در سال 2019 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1398/06/05

افت قابل‏ توجه تجارت ایران و اتحادیه اروپا در نیمه نخست 2019

نوع گزارش: افت قابل‏ توجه تجارت ایران و اتحادیه اروپا در نیمه نخست 2019 | تهیه کننده: طاهره کریمی دستنایی | تاریخ انتشار: 1398/06/04

آینده تجارت و زنجیره های ارزش جهانی

نوع گزارش: آینده تجارت و زنجیره های ارزش جهانی | تهیه کننده: طاهره کریمی دستنایی | تاریخ انتشار: 1398/05/26

روند ماهانه تجارت کالای بدون نفت خام ایران طی سه ماهه نخست سال 1398

نوع گزارش: روند ماهانه تجارت کالای بدون نفت خام ایران طی سه ماهه نخست سال 1398 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1398/05/13

کاهش محسوس تجارت کالایی ایران و اتحادیه اروپا طی 5 ماهه نخست 2019

نوع گزارش: کاهش محسوس تجارت کالایی ایران و اتحادیه اروپا طی 5 ماهه نخست 2019 | تهیه کننده: طاهره کریمی دستنایی | تاریخ انتشار: 1398/05/02

مروری بر آمارهای تجاری کشور طی سه ماهه نخست 1398

نوع گزارش: مروری بر آمارهای تجاری کشور طی سه ماهه نخست 1398 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1398/05/02

مروری بر وضعیت تجاری بلاروس و روابط آن با ایران

نوع گزارش: مروری بر وضعیت تجاری بلاروس و روابط آن با ایران | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1398/04/12

واردات عجیب کره طی دو ماه نخست 1398

نوع گزارش: واردات عجیب کره طی دو ماه نخست 1398 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1398/03/27

روند واردات و صادرات صنعت ساخت طی 97-1396

نوع گزارش: روند واردات و صادرات صنعت ساخت طی 97-1396 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1398/03/20

نگاهي به آمار تجارت بين المللي كالايي اقتصادهاي گروه 20

نوع گزارش: نگاهي به آمار تجارت بين المللي كالايي اقتصادهاي گروه 20 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1398/03/18

تغییر جایگاه ایران در جهان طی یک دهه گذشته

نوع گزارش: تغییر جایگاه ایران در جهان طی یک دهه گذشته | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1398/03/11

ترکیب کالاهای وارداتی بر حسب نوع کاربرد در فروردین 1398

نوع گزارش: ترکیب کالاهای وارداتی بر حسب نوع کاربرد در فروردین 1398 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1398/03/08

چشم انداز اقتصادی جهان از نگاه سازمان ملل (به روزرسانی شده در نیمه سال 2019)

نوع گزارش: چشم انداز اقتصادی جهان از نگاه سازمان ملل (به روزرسانی شده در نیمه سال 2019) | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1398/03/05

وضعیت تجارت اتحادیه اروپا با ایران و سایر کشورها در فصل نخست سال 2019

نوع گزارش: وضعیت تجارت اتحادیه اروپا با ایران و سایر کشورها در فصل نخست سال 2019 | تهیه کننده: طاهره کریمی دستنایی | تاریخ انتشار: 1398/02/31

تجارت ایالات متحده آمریکا در فصل نخست سال 2019

نوع گزارش: تجارت ایالات متحده آمریکا در فصل نخست سال 2019 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1398/02/24

تجارت کالایی در فروردین ماه 1398

نوع گزارش: تجارت کالایی در فروردین ماه 1398 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1398/02/17

مروری بر وضعیت روابط تجاری ایران و اسلوونی

نوع گزارش: مروری بر وضعیت روابط تجاری ایران و اسلوونی | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1398/01/20

تضعیف تراز تجاری امریکا در سال 2018

نوع گزارش: تضعیف تراز تجاری امریکا در سال 2018 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1398/01/11