10 تکنولوژی برتر نوظهور در سال 2023

نوع گزارش: 10 تکنولوژی برتر نوظهور در سال 2023 | تهیه کننده: فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1402/06/06

تحولات بازار جهانی نفت (آگوست، 2023)

نوع گزارش: تحولات بازار جهانی نفت (آگوست، 2023) | تهیه کننده: فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1402/05/29

تاب ‏آوری کوتاه مدت، چالش‏ های پایدار (چشم ‏انداز اقتصاد جهان از نگاه صندوق بین‏ المللی پول)

نوع گزارش: تاب ‏آوری کوتاه مدت، چالش‏ های پایدار (چشم ‏انداز اقتصاد جهان از نگاه صندوق بین‏ المللی پول) | تهیه کننده: فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1402/05/21

گرایش به دوست سپاری و بازتنظیم روابط تجاری (تحولات تجارت جهانی در فصل نخست 2023)

نوع گزارش: گرایش به دوست سپاری و بازتنظیم روابط تجاری (تحولات تجارت جهانی در فصل نخست 2023) | تهیه کننده: فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1402/04/12

تحولات تورم غذایی و محدودیت‏ های صادراتی

نوع گزارش: تحولات تورم غذایی و محدودیت‏ های صادراتی | تهیه کننده: فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1402/04/10

تضعیف شتاب رشد منطقه منا در سال 2023

نوع گزارش: تضعیف شتاب رشد منطقه منا در سال 2023 | تهیه کننده: فاطمه علیزاده اغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1402/03/20

فهرست به روز شده محدودیت ‏های صادراتی محصولات کشاورزی کشورها منتهی به 23 مه 2023

نوع گزارش: فهرست به روز شده محدودیت ‏های صادراتی محصولات کشاورزی کشورها منتهی به 23 مه 2023 | تهیه کننده: فاطمه علیزاده اغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1402/03/03

تحولات بازار جهانی نفت، مه ۲۰۲۳

نوع گزارش: تحولات بازار جهانی نفت، مه ۲۰۲۳ | تهیه کننده: فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1402/02/31

چشم ‏انداز تورم غذایی و محدودیت ‏های صادراتی

نوع گزارش: چشم ‏انداز تورم غذایی و محدودیت ‏های صادراتی | تهیه کننده: فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1402/02/25

گزینه متفاوت تحول فناوری در اقتصادهای در حال توسعه

نوع گزارش: گزینه متفاوت تحول فناوری در اقتصادهای در حال توسعه | تهیه کننده: فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1402/02/23

توصیه‏ های سیاستی برای مهار تورم و اجتناب از رکود در اقتصاد جهان

نوع گزارش: توصیه‏ های سیاستی برای مهار تورم و اجتناب از رکود در اقتصاد جهان | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1402/02/10

تورم غذایی در جهان

نوع گزارش: تورم غذایی در جهان | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/12/08

چشم ‏انداز اقتصاد جهان، ریسک ‏ها و اولویت ‏های سیاستی 2024-2023

نوع گزارش: چشم ‏انداز اقتصاد جهان، ریسک ‏ها و اولویت ‏های سیاستی 2024-2023 | تهیه کننده: فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1401/11/26

تضعیف شتاب جذب سرمایه ‏گذاری

نوع گزارش: تضعیف شتاب جذب سرمایه ‏گذاری | تهیه کننده: فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1401/11/23