خلاصه تحولات رشد اقتصادی طی سال 1401

نوع گزارش: خلاصه تحولات رشد اقتصادی طی سال 1401 | تهیه کننده: فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1402/03/28

مروری بر وضعیت بازار کار

نوع گزارش: مروری بر وضعیت بازار کار | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1402/02/17

مروری بر تجارت کالایی ایران طی سال 1401

نوع گزارش: مروری بر تجارت کالایی ایران طی سال 1401 | تهیه کننده: فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1402/01/29

گزارش عملکرد معاونت بررسی های اقتصادی در سال 1401

نوع گزارش: گزارش عملکرد معاونت بررسی های اقتصادی در سال 1401 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1402/01/21

مروری بر تجارت کالایی ایران طی 11 ماهه نخست 1401

نوع گزارش: مروری بر تجارت کالایی ایران طی 11 ماهه نخست 1401 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1401/12/13

مروری بر تجارت کالایی ایران طی 10 ماهه نخست 1401

نوع گزارش: مروری بر تجارت کالایی ایران طی 10 ماهه نخست 1401 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1401/11/09

تحولات سرمایه‏ گذاری، مصرف و تجارت طی نیمه نخست 1401

نوع گزارش: تحولات سرمایه‏ گذاری، مصرف و تجارت طی نیمه نخست 1401 | تهیه کننده: فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1401/10/21

مروری بر تجارت ایران از ابتدای فروردین تا 10 دی 1401

نوع گزارش: مروری بر تجارت ایران از ابتدای فروردین تا 10 دی 1401 | تهیه کننده: فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1401/10/13

رشد اقتصادی نیمه نخست 1401

نوع گزارش: رشد اقتصادی نیمه نخست 1401 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1401/10/04

مروری بر تجارت ایران طی 8 ماهه نخست 1401

نوع گزارش: مروری بر تجارت ایران طی 8 ماهه نخست 1401 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1401/09/07

واکاوی دلایل افت صادرات ایران به عراق

نوع گزارش: واکاوی دلایل افت صادرات ایران به عراق | تهیه کننده: فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1401/08/24

معکوس ‏شدن جریانات نزولی صادرات و واردات در مهر 1401

نوع گزارش: معکوس ‏شدن جریانات نزولی صادرات و واردات در مهر 1401 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1401/08/10

گزارش بازار کار تابستان 1401

نوع گزارش: گزارش بازار کار تابستان 1401 | تهیه کننده: فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1401/07/25

تحولات رشد اقتصادی در فصل نخست 1401

نوع گزارش: تحولات رشد اقتصادی در فصل نخست 1401 | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/06/23

تجارت ایران و هند طی نیمه نخست 2022

نوع گزارش: تجارت ایران و هند طی نیمه نخست 2022 | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/05/31

تورم خرداد 1401

نوع گزارش: تورم خرداد 1401 | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/04/01

تورم اردیبهشت 1401

نوع گزارش: تورم اردیبهشت 1401 | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/03/01

تجارت کالایی ایران در فروردین 1401

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران در فروردین 1401 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1401/02/28

مروری بر لایحه بودجه 1401 (بودجه عمومی)

نوع گزارش: مروری بر لایحه بودجه 1401 (بودجه عمومی) | تهیه کننده: عاطفه قاسمیان | تاریخ انتشار: 1400/10/06

چشم انداز رشد و تورم جهان و ایران

نوع گزارش: چشم انداز رشد و تورم جهان و ایران | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/07/21