آمادگی بنگاه‌های کوچک و متوسط برای مواجهه با آینده

نوع گزارش: آمادگی بنگاه‌های کوچک و متوسط برای مواجهه با آینده | تهیه کننده: پریسا مطرانلویی | تاریخ انتشار: 1401/11/03

بازیابی بنگاه ‏های کوچک و متوسط پس از کووید-19 و توانمندسازی آنها

نوع گزارش: بازیابی بنگاه ‏های کوچک و متوسط پس از کووید-19 و توانمندسازی آنها | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/12/24

آمادگی آتی بنگاه‏ های کوچک و متوسط

نوع گزارش: آمادگی آتی بنگاه‏ های کوچک و متوسط | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/09/21

ارتقای بهره‏ وری بنگاه‏ های کوچک و متوسط

نوع گزارش: ارتقای بهره‏ وری بنگاه‏ های کوچک و متوسط | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/02/29

تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط

نوع گزارش: تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/05/05

اینفوگرافیک تسهیلات پرداختی به بنگاه‏ های کوچک و متوسط

نوع گزارش: اینفوگرافیک تسهیلات پرداختی به بنگاه‏ های کوچک و متوسط | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/04/22

پشتیبانی از بنگاه های کوچک و متوسط در گرجستان

نوع گزارش: پشتیبانی از بنگاه های کوچک و متوسط در گرجستان | تهیه کننده: طاهره کریمی دستنایی | تاریخ انتشار: 1398/11/19