کتاب راهنما برای تسهیل‌گری در حوزه جذب سرمایه ‎گذاری مستقیم خارجی (با تاکید بر سرمایه‎ گذاری اقلیم)

نوع گزارش: کتاب راهنما برای تسهیل‌گری در حوزه جذب سرمایه ‎گذاری مستقیم خارجی (با تاکید بر سرمایه‎ گذاری اقلیم) | تهیه کننده: عبدالرضا پناهی | تاریخ انتشار: 1402/06/28

سرمایه‏ گذاری مستقیم خارجی در سال 2020

نوع گزارش: سرمایه‏ گذاری مستقیم خارجی در سال 2020 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1399/11/11

تسهیل سرمایه‏ گذاری مستقیم خارجی در بخش دیجیتال (با تاکید بر تجارب کشور پاپوآگینه ‏نو)

نوع گزارش: تسهیل سرمایه‏ گذاری مستقیم خارجی در بخش دیجیتال (با تاکید بر تجارب کشور پاپوآگینه ‏نو) | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1399/09/05

سیاست ‏گذاری سرمایه‏ گذاری خارجی در دوران شیوع ویروس

نوع گزارش: سیاست ‏گذاری سرمایه‏ گذاری خارجی در دوران شیوع ویروس | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/01/27