تحولات بریکس و پیامدهای عضویت ایران

تحولات بریکس و پیامدهای عضویت ایران

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 19.7 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش

بریکس، یک نهاد بین‏ المللی متشکل از پنج کشور در حال توسعه و نوظهور است که طبق توافقات صورت گرفته، از ابتدای ژانویه 2024، شش کشور دیگر نیز به آن می ‏پیوندند.
سهم این کشورها از تولید ناخالص داخلی جهان بر اساس قدرت برابری خرید، در حال حاضر حدود 32 درصد است که با عضویت شش کشور دیگر به حدود 36 درصد خواهد رسید و یک بازار مصرف حدود 3.6 میلیارد نفری را تشکیل می ‏دهد.
پیوستن به هر نهاد بین ‏المللی می ‏تواند دستاوردهایی را برای کشورهای عضو از حیث دسترسی به منابع مالی تا تقویت قدرت سیاسی آنها در منطقه و جهان به دنبال داشته‏ باشد، اما بهره‏ برداری از فرصت ‏های موجود برای ایران، مستلزم رفع چالش ‏های احتمالی خواهد بود که در این گزارش به آنها اشاره می شود.
عاطفه قاسمیان

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام