مقایسه تجارت کالایی ایران و ترکیه با اتحادیه اروپا- ژانویه 2018 الی ژانویه 2020

مقایسه تجارت کالایی ایران و ترکیه با اتحادیه اروپا- ژانویه 2018 الی ژانویه 2020

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 2.7 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش
QRCode

در ماه ژانویه 2020، ایران 78 میلیون یورو کالا به اتحادیه اروپا صادر کرد که اگرچه در مقایسه با ژانویه 2019 از 45 درصد رشد برخوردار بوده ولی همچنان از رقم مشابه ژانویه 2018، حدود 93 درصد کمتر است و علت اصلی آن افت قابل‏ توجه صادرات نفتی ایران است.
در ماه ژانویه 2020، واردات کالایی ایران از 28 کشور اروپا نیز حدود 309.1 میلیون یورو بوده که نسبت به ماه مشابه سال 2019، حدود 12.4 درصد افزایش یافته ولی همچنان کمتر از نصف رقم مشابه ژانویه 2018 است.
در ماه نخست 2020، ترکیه 6.8 میلیاردیورو کالا به اتحادیه اروپا صادر و 6.6 میلیاردیورو کالا هم از این منطقه وارد کرده است.
تراز تجارت کالایی ایران و اروپا در ژانویه 2020، دارای کسری 231 میلیون یورویی و تراز تجارت کالایی ترکیه و اروپا، دارای مازاد 197 میلیون یورویی است.

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام