10 رویکرد مورد نیاز تنظیم ‏گرها در سال 2020 (براساس گزارشی از مجمع جهانی اقتصاد)

10 رویکرد مورد نیاز تنظیم ‏گرها در سال 2020 (براساس گزارشی از مجمع جهانی اقتصاد)


در سال 2020، به منظور تقویت نوآوری و بهبود حکمرانی تکنولوژی و آمادگی برای انطباق با تغییرات انقلاب صنعتی چهارم، تنظیم گران باید 10 رویکرد را در پیش گیرند.


فروغ کریمی امیرکیاسر

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام