پشتیبانی از بنگاه های کوچک و متوسط در گرجستان

پشتیبانی از بنگاه های کوچک و متوسط در گرجستان

بنگاه های کوچک و متوسط (SME ها)نقش مهمی در اقتصاد گرجستان ایفا می کنند. این بنگاه ها بیش از 67 درصد اشتغال و حدود 62 درصد از ارزش افزوده ناخالص این کشور را تأمین می کنند. گرجستان طی سال های اخیر، اقدامات اصلاحی مهمی را در راستای توسعه این بنگاه ها به کارگرفته و استراتژی های مشخصی از جمله "استراتژی توسعه اقتصادی-اجتماعی گرجستان 2020 "و "استراتژی توسعه ملی SME های گرجستان (20-2016)" را تدوین کرده است. اما همچنان دسترسی به منابع مالی به عنوان یک چالش برای بنگاه های کوچک و متوسط محسوب شده و این بنگاه ها با موانع بسیاری در تامین مالی مواجه اند. در دسترس بودن منابع مالی کافی برای این بنگاه ها امکان سرمایه گذاری آنها در پروژه های سبز نظیر ارتقاء کارایی انرژی و انرژی های تجدیدپذیر را تقویت خواهد کرد. گزارش حاضر با استفاده از آخرین اطلاعات OECD از وضعیت بنگاه های کوچک و متوسط گرجستان، اقدامات این کشور در راستای توسعه بنگاه های کوچک و متوسط و شیوه های تامین مالی آنها را مورد بحث قرار می دهد.
●مطالعه این گزارش به طور متوسط 36.8 دقیقه زمان می برد.
طاهره کریمی دستنایی

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام