کاهش تولید و تجارت کشورهای G20 در فصل سوم 2019

کاهش تولید و تجارت کشورهای G20 در فصل سوم 2019

تولید ناخالص داخلی کشورهای گروه 20 (G20) در فصل سوم سال 2019 نسبت به فصل دوم همین سال، 0.7 درصد رشد داشته که سرعت رشد فصلی آن نسبت به فصل قبل تغییر چندانی نداشته است. بیشترین افزایش در رشد فصلی تولید ناخالص داخلی کشورهای G20 در فصل سوم 2019 نسبت به فصل دوم همین سال، در کشور آرژانتین و بیشترین کاهش آن در کشور آفریقای جنوبی بوده است. از حیث ارزش، تولید در کشور چین، علیرغم کاهش جزئی در رشد فصلی تولید، همچنان پیشتاز کشورهای گروه 20 است. تجارت بین المللی در بیشتر کشورهای G20 در سه ماهه سوم سال 2019 روند نزولی خود را ادامه داده و در مقایسه با سه ماهه دوم همین سال، صادرات G20در سه ماهه سوم 2019، کاهش 0.7 درصدی و واردات آن کاهش 0.9 درصدی داشته است. بیشترین افزایش در صادرات متعلق به آرژانتین و بیشترین افزایش در واردات متعلق به کشور برزیل بوده است. گزارش حاضر به بررسی تغییرات تولید ناخالص داخلی و تجارت در این گروه از کشورها در فصل سوم سال 2019 می‎پردازد.
● مطالعه این گزارش، به طور متوسط 17.6 دقیقه زمان می برد.
طاهره کریمی دستنایی

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام